Folwark Młodzowy

Przez wiele wieków wieś Młodzowy znajdowała się poza granicami Radomska. Istniał tam m.in. folwark, po którym dziś nie ma żadnych pozostałości. Odnaleźć go jednak i dość dokładnie zlokalizować można na starych mapach. Na planie miasta powiatowego Radomska z 1936 roku widać, że w folwarku było kilka zabudowań, w południowej części znajdował się park, a od północy przylegał do niego las sosnowy. Zapewne zaraz za tym lasem rozpoczynała dzisiejsza ulica Reja od skrzyżowania z ulicą Mochnackiego. Z moich ustaleń wynika, że w miejscu dawnego parku (południowa część folwarku) teraz znajduje się sala weselna. Tzw. droga folwarczna dała zapewne początek dzisiejszemu fragmentowi ulicy Poprzecznej. Można też na tej mapie zauważyć, że do folwarku należały także tereny położone po wschodniej części torów aż do Radomki. Z kolei na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1937 roku widzimy, że folwark ten znajdował się w miejscu, gdzie dziś jest początek ulicy Reja, a także między ulicą Poprzeczną i Sucharskiego.

W XIX wieku folwark wraz z karczmą zwaną Rozrazów (położoną na zachód od folwarku, trzy trakcie do Dobryszyc) należał do dóbr rządowych Gidle. Na początku XX wieku folwark należał do rodziny Wünsche, właścicieli fabryki mebli znajdującej się przy dzisiejszej ulicy Kraszewskiego. Po drugiej wojnie światowej folwark został rozparcelowany. Obecnie w tym miejscu rozpoczyna się ulica Reja, po obu stronach stoją domy. Ten fragment łączy się z dalszą, starszą częścią ulicy Reja. Starsi mieszkańcy wspominali, że w czasie gdy istniał folwark można było tam nabyć warzywa oraz owoce.

Zapewne tym fragmentem ulicy Młodzowskiej przebiegała tzw. droga folwarczna. Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

W czasie istnienia folwarku, nie było jeszcze początkowego współczesnego fragmentu ulicy Reja. Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Mapa miasta powiatowego Radomska, 1936 r., fragment

Mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego, Pas 44, Słup 29, 1937 r., fragment


1330 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj