Gosławice: tablica poświęcona poległym w latach 1939-1947

W centrum Gosławic, na skrzyżowaniu dróg znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona poległym w walce z hitlerowskim okupantem oraz o utrwalenie władzy ludowej. Tablica ta jest przytwierdzona do dużego kamienia. Poniżej znajduje się treść napisów z tablicy.

tablica_polegli1939_47_goslawice_1Wrzesień 2018 r., fot. Paweł Dudek

W LATACH 1939-1947 W WALCE Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM
ORAZ O UTRWALENIE WŁADZY LUDOWEJ POLEGLI

MALICKA MARIA
SOWIŃSKI FABIAN
HANULAK BOLESŁAW
HANULAK ADAM
OLBORSKI STEFAN
ZASĘPA STANISŁAW
STALKA WŁADYSŁAW
GDAŃSKI TADEUSZ
GDAŃSKI FRANCISZEK
DYJA FRANCISZEK

ZAJĄC IGNACY
ZAJĄC ANTONI
TALIK AGATA
BRONISZEWSKI WINCENTY
RENIK ADAM
ŁĄGIEWKA ZENON
DOKTOROWICZ MIECZYSŁAW
CZUBAJ JULIAN
FRACH ZBIGNIEW

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
W 26-TĄ ROCZNICĘ WYZWOLENIA ORAZ 28-LECIE
POWSTANIA LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

SPOŁECZEŃSTWO GROMADY GOSŁAWIC-1971 R.

tablica_polegli1939_47_goslawice_2Wrzesień 2018 r., fot. Paweł Dudek

Tablica pochodzi więc z roku 1971. Dzięki pomocy Czytelnika Tomasza Kuźnickiego w sierpniu 2021 roku udało mi się ustalić, że wcześniej tablica przymocowana była do zewnętrznej frontowej ściany budynku nieistniejącej już szkoły, która znajdowała się po przeciwnej stronie drogi. Kiedy tablicę zdjęto ze szkoły – tego nie wiem, ale zdjęciach Google Street View z września 2012 roku tablicy jeszcze nie ma w obecnym miejscu jej usytuowania. Wynika więc z tego, że tablica trafiła w obecne miejsce między wrześniem 2012 roku a wrześniem 2018 roku. Zapewne dokładne ustalenie tej daty nie jest trudną sprawą i spróbuję się jeszcze tego dowiedzieć. Poniżej znajduje się zdjęcie z Google Street View, a także dostarczone mi przez Czytelnika Tomasza Kuźnickiego dwa zdjęcia przedstawiające szkołę (z widoczną tablicą) oraz fragment samej tablicy. Autorem tych dwóch zdjęć jest pani Krystyna Makowska.

screen_google_street_view_goslawice_miejsce_gdzie_teraz_jest_tablica_pamiatkowa_wrzesien_2012Gosławice, wrzesień 2012 r., screen z serwisu Google Street View. Tablicy nie ma jeszcze w tym miejscu

Autor zdjęcia: Krystyna Makowska

Autor zdjęcia: Krystyna Makowska

Obok tablicy znajduje się kapliczka w formie murowanego krzyża.

tablica_polegli1939_47_goslawice_2Wrzesień 2018 r., fot. Paweł Dudek

1099 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj