Harcmistrz Zdzisław Gebauer

Ten artykuł dodałem 6.05.2017 roku

Urodził się 13 styczna 1947 roku we wsi Zawada. Był nauczycielem wielu pokoleń uczniów oraz wychowawcą harcerzy. Chodził do szkoły podstawowej nr 2, a potem, w latach 1960-1965 do II LO. W latach 1967-1969  odbywał naukę w Studium Nauczycielskim w Łowiczu.

Zmarł 23 kwietnia 2017 roku, miał 70 lat. Spoczywa na Cmentarzu Nowym w Radomsku.

zdzislaw_gebauer_fot_siejbaZdzisław Gebauer z młodym pokoleniem Hubalczyków. Fot. Magdalena Siejba

W Związku Harcerstwa Polskiego

W 1963 roku zdobył stopień instruktorski przewodnika, w 1969 – podharcmistrza, a w 1972 roku przyznano mu stopień harcmistrza.W 1982 roku otrzymał także stopień Harcmistrza Polski Ludowej. Był członkiem Młodzieżowej Służby Ruchu (1960-1967), a w latach 1963-1967 był członkiem Rady i Komendy Szczepu MSR. Był drużynowym drużyny w szkole podstawowej nr 4 w Radomsku. Opiekował się drużynami „Nieprzetartego Szlaku” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku. Był założycielem, a następnie opiekunem 33 Radomszczańskiej Drużyny Harcerzy „Hubalczycy”, działającej przy Klubie Zakłądowym ZPM „Fameg”. Potem był komendantem XVI Szczepu Drużyn Środowiskowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”. Był założycielem i Naczelnikiem Poczty Harcerskiej nr 80. Był zastępcą Naczelnika Poczt Harcerskich przy Głównej Kwaterze ZHP.

Zdzisław Gabauer był niesamowicie uzdolniony plastycznie i technicznie. Już w szkole średniej należał do Drużyny Artystycznej przy powiatowej Komendzie Hufca ZHP w Radomsku. Był autorem m.in. kart pocztowych, obrazów i totemów, które zdobią stanicę w Białym Brzegu. Stworzył także ołtarz polowy (tryptyk), zaprojektował okładki do książek M.M. Stalków „Harcerstwo radomszczańskie 1915-2015” i „Szare Szeregi Rój Metal”.

Ołtarz polowy – tryptyk zaprojektowany przez Zdzisława Gebauera

W latach 1981-1994 był komendantem obozów Hufca Radomsko. Zajmował się także pracami remontowymi na stanicy w Białym Brzegu. W 2003 roku wszedł w skład Zespołu Remontowo-Budowlanego ds. Stanicy w Białym Brzegu.

W latach 1982-2002 był członkiem Komisji Rewizyjnej a od 2005 roku członkiem Sądu Harcerskiego Hufca Radomsko. Od 2013 roku był przewodniczącym Kapituły odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”.

W latach 1988-2014 był pomysłodawcą i wykonawcą wszystkich dekoracji festiwalu OPAL.

Za działalność harcerską wyróżniony:
– 1983 r. – Krzyż za Zasługi dla ZHP;
– 1988 r. – Odznaka Komendanta Obozu;
– 2005 r. – Złoty Krzyż za „Zasługi dla ZHP”;
– 2009 r. – Medal „Za Zasługi dla Stanicy Biały Brzeg”
– 2013 r. – Odznaka „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”
– 2013 r. – Honorowy Tytuł „Instruktor Senior ZHP”.

Praca zawodowa

W latach 1969-1974 był nauczycielem w szkole podstawowej nr 4 w Radomsku. W latach 1974-1991 prowadził Klub Zakładowy przy ZPM „Fameg”. W latach 1991-2002 był nauczycielem i wychowawcą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Tekst powstał na podstawie:
– A. Zatoń, Z. Sąciński, Zeszyt Historyczny nr 132 „Ludzie 100-lecia harcerstwa na Ziemi Radomszczańskiej – hm. Zdzisław Gebauer”, Radomsko 2015
– Stanisław Puchała, Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów. Tom I, Warszawa 2014
– jednostronicowe opracowanie autorstwa hm. Anny Zatoń, napisane po śmierci hm. Zdzisława Gebauera, 2017

Zachęcam także do przeczytania wspomnień o Zdzisławie Gebauerze, znajdujących się w „Gazecie Radomszczańskiej”. Więcej na ten temat znajduje się tutaj.

1483 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj

Ważne informacje

Jestem autorem wszystkich artykułów i zdjęć (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku). Czasami korzystam ze starych zdjęć znalezionych w internecie, prasie, książkach, przesłanych przez Czytelników. Staram się pytać o zgodę na wykorzystanie takiego zdjęcia, ale nie zawsze to jest możliwe, a czasem niepotrzebne. Jeśli jednak naruszyłem czyjeś prawa autorskie, proszę o kontakt. Zdjęcia w artykułach są mniej więcej aktualne w stosunku do daty opublikowania artykułu, chyba, że zaznaczyłem inaczej. Jeśli znalazłaś/-eś błąd, chcesz coś zasugerować, skrytykować, pochwalić, napisz na pawel@radomsk.pl - wychodzę z założenia, że nie jestem nieomylny i mogłem coś przegapić, o czymś zapomnieć albo po prostu czegoś nie wiem. Pamiętaj także, że możesz sobie do woli i za darmo czytać, oglądać, ale nie wolno Ci kopiować żadnych moich tekstów oraz żadnych zdjęć. Jeśli jednak bardzo chcesz wykorzystać coś mojego, napisz na pawel@radomsk.pl - na pewno się dogadamy i tu niekoniecznie chodzi o pieniądze :)