Harcmistrz Zdzisław Gebauer

Urodził się 13 styczna 1947 roku we wsi Zawada. Był nauczycielem wielu pokoleń uczniów oraz wychowawcą harcerzy. Chodził do szkoły podstawowej nr 2, a potem, w latach 1960-1965 do II LO. W latach 1967-1969  odbywał naukę w Studium Nauczycielskim w Łowiczu.

Zmarł 23 kwietnia 2017 roku, miał 70 lat. Spoczywa na Cmentarzu Nowym w Radomsku.

zdzislaw_gebauer_fot_siejbaZdzisław Gebauer z młodym pokoleniem Hubalczyków. Fot. Magdalena Siejba

W Związku Harcerstwa Polskiego

W 1963 roku zdobył stopień instruktorski przewodnika, w 1969 – podharcmistrza, a w 1972 roku przyznano mu stopień harcmistrza.W 1982 roku otrzymał także stopień Harcmistrza Polski Ludowej. Był członkiem Młodzieżowej Służby Ruchu (1960-1967), a w latach 1963-1967 był członkiem Rady i Komendy Szczepu MSR. Był drużynowym drużyny w szkole podstawowej nr 4 w Radomsku. Opiekował się drużynami „Nieprzetartego Szlaku” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku. Był założycielem, a następnie opiekunem 33 Radomszczańskiej Drużyny Harcerzy „Hubalczycy”, działającej przy Klubie Zakłądowym ZPM „Fameg”. Potem był komendantem XVI Szczepu Drużyn Środowiskowych im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”. Był założycielem i Naczelnikiem Poczty Harcerskiej nr 80. Był zastępcą Naczelnika Poczt Harcerskich przy Głównej Kwaterze ZHP.

Zdzisław Gabauer był niesamowicie uzdolniony plastycznie i technicznie. Już w szkole średniej należał do Drużyny Artystycznej przy powiatowej Komendzie Hufca ZHP w Radomsku. Był autorem m.in. kart pocztowych, obrazów i totemów, które zdobią stanicę w Białym Brzegu. Stworzył także ołtarz polowy (tryptyk), zaprojektował okładki do książek M.M. Stalków „Harcerstwo radomszczańskie 1915-2015” i „Szare Szeregi Rój Metal”.

Ołtarz polowy – tryptyk zaprojektowany przez Zdzisława Gebauera

W latach 1981-1994 był komendantem obozów Hufca Radomsko. Zajmował się także pracami remontowymi na stanicy w Białym Brzegu. W 2003 roku wszedł w skład Zespołu Remontowo-Budowlanego ds. Stanicy w Białym Brzegu.

W latach 1982-2002 był członkiem Komisji Rewizyjnej a od 2005 roku członkiem Sądu Harcerskiego Hufca Radomsko. Od 2013 roku był przewodniczącym Kapituły odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”.

W latach 1988-2014 był pomysłodawcą i wykonawcą wszystkich dekoracji festiwalu OPAL.

Za działalność harcerską wyróżniony:
– 1983 r. – Krzyż za Zasługi dla ZHP;
– 1988 r. – Odznaka Komendanta Obozu;
– 2005 r. – Złoty Krzyż za „Zasługi dla ZHP”;
– 2009 r. – Medal „Za Zasługi dla Stanicy Biały Brzeg”
– 2013 r. – Odznaka „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”
– 2013 r. – Honorowy Tytuł „Instruktor Senior ZHP”.

Praca zawodowa

W latach 1969-1974 był nauczycielem w szkole podstawowej nr 4 w Radomsku. W latach 1974-1991 prowadził Klub Zakładowy przy ZPM „Fameg”. W latach 1991-2002 był nauczycielem i wychowawcą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Tekst powstał na podstawie:
– A. Zatoń, Z. Sąciński, Zeszyt Historyczny nr 132 „Ludzie 100-lecia harcerstwa na Ziemi Radomszczańskiej – hm. Zdzisław Gebauer”, Radomsko 2015
– Stanisław Puchała, Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów. Tom I, Warszawa 2014
– jednostronicowe opracowanie autorstwa hm. Anny Zatoń, napisane po śmierci hm. Zdzisława Gebauera, 2017

Zachęcam także do przeczytania wspomnień o Zdzisławie Gebauerze, znajdujących się w „Gazecie Radomszczańskiej”. Więcej na ten temat znajduje się tutaj.

1805 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj