Jędrzej Krakowski. Radomszczański ambasador w Korei Południowej

Jędrzej Krakowski urodził się 3 maja 1940 roku w Radomsku. W naszym mieście spędził wiele lat swojego życia.

W latach 1990-1994 był ambasadorem RP w Seulu, czyli stolicy Korei Południowej. Pracę na tym stanowisku rozpoczął 17 stycznia 1990 roku, wcześniej polska ambasada w tym kraju nie istniała (Polska była drugim po Węgrzech państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które nawiązało stosunki dyplomatyczne z Koreą Południową). Oprócz Krakowskiego na początku lat 90. polski personel dyplomatyczny stanowili tam także charge d’affaires (rodzaj urzędnika dyplomatycznego, z fr. „odpowiedzialny za sprawy”) Romuald Deryło oraz radca handlowy Stanisław Okoń.

view_of_seoulPanorama Seulu. By travel oriented – Flickr→Ten plik jest fragmentem innego pliku: The view from Ansan Mountain (14146359256).jpg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41839026

Krakowski studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (lata 1959-64), a następnie, w 1972 roku, uzyskał stopień doktora. Doktorem habilitowanym został w 1995 roku. Pracował w wielu uczelniach w Polsce i zagranicą, m.in. na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze, The Brookings Institution w Waszyngtonie, Korea Development Institute w Seulu, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Griffith University w Brisbane.

Jędrzej Krakowski to także zasłużony działacz Solidarności, internowany w czasie stanu wojennego (przebywał w Jastrzębiu-Szerokiej). W latach 1980–1981 był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Był także doradcą I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”.

Warto wspomnieć także o kilku innych ważnych funkcjach jakie Krakowski pełnił – był m.in. dyrektorem Ośrodka Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącym Rady Poczty Polskiej oraz członkiem Rady Banku PKO BP. Po zakończeniu pracy w ambasadzie, w latach 1994-96 był doradcą ministra spraw zagranicznych w Departamencie Studiów i Planowania MSZ. Jędrzej Krakowski to autor wielu cenionych publikacji, m.in. poświęconych Unii Europejskiej.

Jego bratem jest Władysław Maciej Krakowski, budowniczy zbiorników wodnych.

Jędrzej Krakowski zmarł 30 listopada 2022 roku w Katowicach.

2136 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj