Jerzy Słowiński

Jerzy Marian Słowiński urodził się 23 września 1946 roku w Jackowicach, niedaleko Łowicza. Był synem Jana Słowińskiego, długoletniego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku (1950-1968), jeńca oflagu II c –Woldenberg.

W latach 1964–1969 studiował na Wojskowej Akademii Technicznej, a w latach 1982-1988 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomika przemysłu. Ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim, z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz z audytu energetycznego (Politechnika Krakowska).

W okresie PRL był zatrudniony jako ekonomista w Fabryce Maszyn Radomsko, jako kierownik zaopatrzenia w WKS Mostostal Radomsko, a także w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w PTH Rafa.

Na początku lat 90. prowadził własną działalność gospodarczą. W 1994 roku został wybrany na prezydenta Radomska, reelekcję na to stanowisko uzyskiwał w 1998 roku (w wyborach pośrednich) oraz 2002 roku (w wyborach bezpośrednich). Był także radnym miejskim. W 2004 odbyło się referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska, z powodu zbyt niskiej frekwencji uznane za nieważne. Bez powodzenia ubiegał się o reelekcję w wyborach z 2006 roku, przegrywając z Anną Milczanowską. Uzyskał jednocześnie mandat radnego powiatu radomszczańskiego, a w 2010 roku został wybrany radnym miejskim. Związany był z lokalnym stowarzyszeniem Razem dla Radomska, które założył i był honorowym prezesem.

Działał w Związku Miast Polskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z ramienia Bloku dla Polski ubiegał się bezskutecznie o mandat poselski w wyborach w 1997 roku. Odznaczony był m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Za swoje największe sukcesy zawodowe uważał utworzenie 200 hektarowej strefy przemysłowej na obrzeżach Radomska, sprowadzenie do miasta duńskiej firmy JYSK, włoskich fabryk pralek i zmywarek INDESIT, BORA, wybudowanie części obwodnicy z drogą dojazdową do strefy (środki z UE), wybudowanie oczyszczalni ścieków z kolektorem głównym, hali sportowej, przygotowanie oferty Polski lokalizacji inwestycji dla TOYOTA i PSA.

Był żonaty, miał córkę i syna. Zmarł w wieku 75 lat, w dniu 13 października 2021 roku w Radomsku.

896 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj