Kamienica przy pl. 3-go Maja 2

Kamienica ta powstała w 1911 roku, o czym informuje napis na jej froncie. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest dwupiętrowy wykusz z oknami z trzech stron. To rzadkość w naszym Radomsku.

Październik 2020 r., fot. Paweł Dudek

Podobno jeszcze w latach 60. XX wieku w piwnicach oficyny tej kamienicy znajdowano pojedyncze kości ludzkie – przed wiekami, gdy nie istniał nawet Stary Cmentarz, zmarłych chowano wokół kościoła Św. Lamberta. Pewne potwierdzenie tego faktu mieliśmy podczas tzw. małej rewitalizacji centrum, gdy rzeczywiście w ulicy Reymonta znajdowano szczątki ludzkie. Po jakimś czasie stał tam dom, w którym pod koniec XVIII i na początku XIX wieku mieszkał doktor Chaim Dawid Bernard, późniejszy sławny żydowski cadyk Piotrkowa, uważany za cudotwórcę. Później teren ten należał do rodziny Szczygłowskich. Wykupił go Józef (Rubin) Najkron. To z jego inicjatywy kamienicę firma Walentego Kuchciaka podwyższyła i dobudowała wykusz w takiej formie jaką znamy dziś.

Październik 2020 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2020 r., fot. Paweł Dudek

Najkron handlował m.in. tytoniem, był bankierem, kilkakrotnie pełnił funkcję radnego rady miejskiej, był także przewodniczącym gminy żydowskiej. Jedno z mieszkań oddał on chasydzkim Żydom na cele kultu religijnego, aby zorganizowali tam sztybel – dom modlitwy – bożnicę (wcześniej mieściła się ona w kamienicy obok, przy dzisiejszym pl. 3-go Maja 4). Przez pewien czas w okresie międzywojennym w kamienicy miał jedną ze swoich siedzib znany zakład fotograficzny „Emilia”, należący do Ludwika Weinberga. Ponadto mieściła się tam także apteka Aleksandra Miętkiewicza.

W prawej części zdjęcia opisywana kamienica. Widoczny jest tam m.in. szyld apteki Aleksandra Miętkiewicza. Więcej o tej fotografii tutaj

Zdjęcie z okresu międzywojennego. Więcej na temat tej fotografii tutaj

Podwórko kamienicy. Listopad 2020 r., fot. Paweł Dudek

Posadzka na klatce schodowej. Listopad 2020 r., fot. Paweł Dudek

1879 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj