[stare zdjęcie] Rynek w Radomsku w okresie międzywojennym

Bardzo ciekawa fotografia ukazująca centrum Radomska w dwudziestoleciu międzywojennym. Na zdjęciu widoczne są budynki, które w niemal identycznej formie przetrwały do dziś, od lewej strony są to kamienice przy dzisiejszym placu 3-go Maja, ratusz, plebania, kościół św. Lamberta oraz kamienice przy początku ulicy Przedborskiej. Dużo ciekawsze są szczegóły. Przed ratuszem widać budkę, która przypomina współczesny kiosk. Między kioskiem a ratuszem znajdowała się okrągła kolumna na afisze i inne ogłoszenia. Na plac przykościelny można było wejść wprost ze skrzyżowania. Ruch samochodowy był wtedy znikomy, teraz byłoby to niebezpieczne. W środkowej części zdjęcia znajduję się rynek, a właściwie park – wtedy już zaprzestano użytkowania tego miejsca go do celów handlowych i targowisko zorganizowano mniej więcej tam, gdzie dziś znajduje się Miejski Dom Kultury.

Fotografia znajduje się w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego (sygnatura 1-U-5379).

3086 razy oglądano od początku 4 razy oglądano dzisiaj