Kamieńsk. Tablica pamiątkowa na 15 rocznicę odzyskania prawa miejskiego

W 2009 roku minęło 15 lat od odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk. Z tej okazji, 7 czerwca 2009 roku odsłonięto tablicę pamiątkową zawierającą najważniejsze informacje z historii miasta. Tablica ta, wkomponowana w ogromny kamień umiejscowiona jest przed budynkiem urzędu miasta.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Treść płyty jest ciekawa. Jak już wspomniałem, zawiera najważniejsze informacje związane z historią miasta. Poniżej cytuję całą treść.

W HOŁDZIE
OBYWATELOM, KTÓRZY PRZEZ PONAD 7 WIEKÓW
TWORZYLI, ROZWIJALI I BRONILI MIASTA
ZAPISUJĄC W JEGO DZIEJACH WYDARZENIA:
1291
PIERWSZA INFORMACJA O KAMIEŃSKU
BUDOWA DREWNIANEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
P W APOSTOŁÓW ŚW. PIOTRA I PAWŁA
1374
NADANIE PRAWA MIEJSKIEGO PRZEZ ELŻBIETĘ WĘGIERSKĄ
1591
NADANIE STATUTU DLA KAMIEŃSKA PRZEZ JAKUBA PRZERĘBSKIEGO
1655
ZNISZCZENIE MIASTA PRZEZ WOJSKO SZWEDZKIE
1806
PRZYSTĄPIENIE KAMIEŃSKA DO POWSTANIA ANTYPRUSKIEGO
1832
ZNISZCZENIE MIASTA PRZEZ WIELKI POŻAR
1863
WALKI POWSTAŃCZE TOCZONE W KAMIEŃSKU I OKOLICY
1870
NA MOCY CARSKIEGO UKAZU KAMIEŃSK UTRACIŁ PRAWO MIEJSKIE
1905-1907
MANIFESTACJE MIESZKAŃCÓW O ZACHOWANIE POLSKOŚCI
I WPROWADZENIE JĘZYKA POLSKIEGO DO SZKÓŁ I URZĘDÓW
1918-1939
ROZWÓJ MIASTA W OKRESIE TOWRZENIA II RZECZYPOSPOLITEJ
1939
ZAJĘCIA MIASTA PRZEZ WOJSKO NIEMIECKIE,
NOCNY ATAK 2 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH WP
ODWET NIEMIECKI – ROZSTRZELANIE 30 ZAKŁADNIKÓW
MIESZKAŃCÓW KAMIEŃSKA
1994
KAMIEŃSK ODZYSKAŁ PRAWO MIEJSKIE
1999
NADANIE JANOWI PAWŁOWI II
GODNOŚCI PIERWSZEGO HONOROWEGO OBYWATELA
MIASTA I GMINY KAMIEŃSK
***
DLA UPAMIĘTNIENIA
15 ROCZNICY ODZYSKANIA PRAWA MIEJSKIEGO
TABLICĘ TĘ UFUNDOWALI MIESZKAŃCY MIASTA
I GMINY KAMIEŃSK 7 CZERWCA 2009 ROKU

Gdyby się przyjrzeć, to autor też znajduje się na tym zdjęciu. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Warto dodać, że na budynku urzędu miasta i gminy znajdują się dwie tablice pamiątkowe – jedna związana z 90 rocznicą odzyskania niepodległości, a druga poświęcona żołnierzom wojny polsko-bolszewickiej.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

508 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj