Kamieńsk. Tablica poświęcona żołnierzom wojny polsko-bolszewickiej

Na ścianie budynku urzędu miasta i gminy Kamieńsk znajduje się tablica poświęcona żołnierzom wojny polsko-bolszewickiej.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na tablicy tej umieszczono następującą informację:

ŻOŁNIERZOM WOJNY
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1919 – 1920
ANTONIEMU LICHNOWSKIEMU
JANOWI STANISZOWI
JANOWI STRZELECKIEMU
KAROLOWI STRZELECKIEMU
TADEUSZOWI TAZBIROWI
BRONISŁAWOWI TURLEJSKIEMU
JANOWI WOJCIECHOWSKIEMU
W 90 ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA|
STOWARZYSZENIE PRZJACIÓŁ
MIASTA KAMIEŃSKA
KAMIEŃSK 15 SIERPNIA 2010r.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Obok na ścianie znajduje się także inna tablica pamiątkowa, upamiętniająca 90 rocznicę odzyskania niepodległości. Przed budynkiem jest też głaz z tablicą na pamiątkę 15 rocznicy odzyskania prawa miejskiego.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

415 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj