Kapliczka przy wjeździe do Kobiel Wielkich (fundacja Leona Śliwińskiego)

Przy wjeździe do Kobiel Wielkich od strony Radomska, po prawej stronie drogi, znajduje się kapliczka postumentowa.

kapliczka_kobiele_wielkie_fundator_sliwinski_1Zdjęcie wykonane w kierunku Kobiel Wielkich

kapliczka_kobiele_wielkie_fundator_sliwinski_2Zdjęcie wykonane z drogi w kierunku Radomska

Kapliczka ma obecnie kolor niebieski i jest zbudowana na planie kwadratu. Na jej szczycie znajduje się metalowy krzyż z wizerunkiem Jezusa.

kapliczka_kobiele_wielkie_fundator_sliwinski_3

kapliczka_kobiele_wielkie_fundator_sliwinski_4

Obiekt został zbudowany w 1895 roku, o czym świadczy wyryty napis na przedniej ścianie kapliczki. Fundatorem był niejaki Leon Śliwiński (tam określany jako „Śliwinszki”). Znalazłem kilka informacji na temat tej postaci. W roku budowy tego obiektu, fundator, rolnik z Kobiel Wielkich miał około 46 lat. Jego żoną była Anna z Fijałkowskich. Miał co najmniej jedną córkę – Marcjannę, która urodziła się w 1881 roku. Dalsze poszukiwania trwają.

1753 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj