Krzysztof Hieronim Kubasiak (działacz Solidarności)

Urodził się 18 września 1941 roku w Niedośpielinie. W 1958 roku ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Piotrkowie Trybunalskim (kierunek energetyczny). W latach 1958-1960 odbywał zasadniczą służbę wojskową. W latach 1960-1982 pracował jako dekarz w Spółdzielni Inwalidów Karkonosze w Jeleniej Górze, 1983-1996 prowadził własny warsztat dekarski w Bolkowie koło Jeleniej Góry.

Od września 1980 roku był członkiem Solidarności, był członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w SIK. W 1981 roku został oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu Jeleniogórskiego, główny zaopatrzeniowiec i kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. związkowych. Był działaczem Karkonoskiego Towarzystwa Wydawniczego, dostawcą materiałów poligraficznych i papieru, organizatorem druku, składaczem i kolporterem broszur. W latach 1981-1982 był działaczem Komitetu Więzionych za Przekonania.

Po 13 grudnia 1981 roku znajdował się w ukryciu. 23 grudnia 1981 roku został zatrzymany, przetrzymywano go w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, następnie internowano w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie, Nysie, Grodkowie i Uhercach. Prowadził tam wiele indywidualnych i uczestniczył w zbiorowych głodówkach protestacyjnych, był autorem petycji do władz, uczestnikiem działalności wydawniczej i oświatowej, wielokrotnie karanym regulaminowo. Dwukrotnie występował o pozwolenie na zawarcie małżeństwa, które uzyskał podczas pobytu w Nysie, gdzie ostatecznie 29 czerwca 1982 roku zawarł małżeństwo. Z internowania został zwolniony 22 grudnia 1982 roku Jesienią 1982 roku był kilkakrotnie przesłuchiwany w ramach prowadzonego przez Służbę Bezpieczeństwa śledztwa ws. działalności KTW.

Zmarł 6 czerwca 1998 roku w Bolkowie.

807 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj