Zjazdy szlachty w Radomsku w 1382 i 1384 roku

Ten artykuł dodałem 25.10.2015 roku

Radomsko było miejscem, w którym szlachta zadecydowała, że Królem Polski (tak – królem, nie królową!) zostanie Jadwiga Andegaweńska.

W 1370 roku zmarł ostatni król z dynastii Piastów – Kazimierz Wielki. Nie pozostawił on po sobie potomka płci męskiej, który mógłby objąć tron. Nowym królem został więc siostrzeniec Kazimierza – Ludwik Węgierski (panował on w latach 1370-1382). Również on nie pozostawił po sobie męskiego potomka.

Zorganizowano więc zjazd, na którym debatowano nad rozwiązaniem problemu bezkrólewia. Nieprzypadkowo wybór miejsca zjazdu padł na Radomsko, leżące na granicy dwóch ważnych krain – Wielkopolski oraz Małopolski.

27 listopada 1382 roku w Radomsku zawarto ugodę pomiędzy „tota communitas” z Wielkopolski (reprezentowali ich baronowie z tego obszaru), „nobiles” oraz „milites” a „communitas” z Małopolski, Sieradza oraz Łęczycy. Ugoda dotyczyła dochowania i przestrzegania umów w związku z następowaniem na tron córki zmarłego króla Ludwika.

Nie dopuszczono wówczas na tron królewski Zygmunta Luksemburczyka, który był zaręczony ze starszą córką zmarłego króla Ludwika – Marią.

Warto przeczytać w jaki sposób zjazd z 1382 roku opisał słynny kronikarz Jan z Czarnkowa. Fragment jego kroniki znajduje się tutaj.

Z kolei 2 marca 1384 roku, również w Radomsku, odbył się zjazd mający charakter konfederacji. Niektórzy badacze historii mówią nawet o tym zjeździe jako o sejmie, ponieważ była tam obecna szlachta oraz – co do tej pory niespotykane – również mieszczanie. Spotkanie to odbyło się ze względu na przeciągające się bezkrólewie w Polsce. Ustalono wówczas m.in., że z każdej ziemi wybranych ma być sześciu panów, oraz dwóch mieszczan, którzy wspomagając starostę mieli rządzić krajem aż do koronacji króla.

Na następcę tronu wybrano Jadwigę, która przybyła do Krakowa 14 października, a dwa dni później została koronowana.

Zjazd z roku 1384 również opisał Jan z Czarnkowa. Fragment jego kroniki, poświęcony temu wydarzeniu znajduje się tutaj.

zjazdy_szlachty_1382_1384

Zjazdy szlachty w Radomsku są upamiętnione tablicą znajdującą się na murze klasztoru Franciszkanów. Informacje na ten temat znajdują się tutaj.

3783 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj

Ważne info

1. Jestem autorem wszystkich artykułów (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku).
2. Jestem autorem wszystkich zdjęć (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku).
3. Zdjęcia w artykułach są aktualne w stosunku do daty opublikowania artykułu, tzn. zostały zrobione najpóźniej do miesiąca wcześniej (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku).
4. Jeśli znalazłaś/-eś błąd, chcesz coś zasugerować, skrytykować, pochwalić, napisz na pawel@radomsk.pl
5. Punkty nr 1. i nr 2. oznaczają, że możesz sobie czytać, oglądać, ale nie kopiować. Jeśli jednak bardzo chcesz wykorzystać coś mojego, napisz na adres podany w punkcie 4, na pewno się dogadamy.