Pocztówka fotograficzna z 1916 roku – moja kwatera w Noworadomsku

Przez zupełny przypadek natrafiłem na tę pocztówkę w serwisie Allegro.pl. Widzę ją po raz pierwszy, chyba dlatego, że nie była ona drukowana w żadnej serii, to chyba tylko pojedyncza fotografia z z nadrukowanymi albo odbitymi na rewersie elementami pocztówki – miejsce na korespondencję, znaczek i dane adresata.

Awers przedstawia dom z białym murowanym parterem i drewnianym poddaszem. Przed domem znajduje się pięć osób, a wokół grządki z roślinami uprawnymi. Na rewersie znalazła się napisana odręcznie następująca informacja w języku niemieckim: „Mein Quartier in Noworadomsk Mai Juni 1916 (Haus Kempa)”, co oznacza „Moja kwatera w Noworadomsku maj czerwiec 1916 (dom Kempów). Znajduje się tam też nieaktualna prywatna kolekcjonerska pieczęć własnościowa, gdzie odczytałem jeden z napisów – „Zabrze”. Najprawdopodobniej jednym z kolejnych właścicieli tej pocztówki była osoba z Zabrza. Pocztówka ma wymiary 89 x 139 mm (tak deklarował w opisie aukcji jej sprzedawca).

Niestety nie nabyłem tej pocztówki do mojej kolekcji, gdyż cena 150 zł była dla mnie nieco za wysoka.

1318 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj