Nowo-Radomsk zmienia się w Radomsko. Dokument z 1922 roku

W numerze 220 Monitora Polskiego, a właściwie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 28 września 1922 roku znalazłem fragment mówiący o zmianie nazwy naszego miasta. Na stronie pierwszej, w dziale „Zarządzenia Władz Naczelnych”, pod pozycją 149 znajduje się obwieszczenie. Ma ono datę 13 września 1922 roku i nosi podtytuł „o zmianie nazwy miasta Nowo-Radomska”. W krótkim, jednozdaniowym komunikacie znajduje się informacja mówiąca, że zmienia się nazwę miasta „Nowo-Radomska” na „Radomsko”. Zarządzenie to podpisał minister spraw wewnętrznych Antoni Kamieński.

Nazwa „Nowo-Radomsk” funkcjonowała od 1857 roku, wcześniej miasto nazywane było „Radomsk”.

1210 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj