O. Bronisław Małasiewicz (Franciszkanin)

Ojciec Bronisław Mieczysław Małasiewicz urodził się 23 lutego 1918 roku. Był franciszkaninem posługującym w radomszczańskim klasztorze. Pełnił nawet funkcję gwardiana.

W latach 1946-1947 był proboszczem parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Mściwojowie. Od końca 1947 roku  do 1950 roku był przełożonym klasztoru w Horyńcu i jednocześnie administratorem tamtejszej parafii. W latach 1949-50 odbyła się tam restauracja kościoła. Ponadto O. Małasiewicz przyczynił się do renowacji kaplicy w Nowinach koło Horyńca. Jest on także autorem dziejów parafii w Horyńcu (maszynopis z 1955 roku).

Zmarł w Radomsku, w dniu 11 listopada 1983 roku. Spoczywa w grobowcu O.O. Franciszkanów na Cmentarzu Starym w Radomsku.

Grobowiec O.O. Franciszkanów na Cmentarzu Starym w Radomsku, styczeń 2020 r., fot. Paweł Dudek

685 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj