O. Marek Jan Hałambiec OFMConv (Franciszkanin)

jan_halambiecJeśli ktoś posiada większe zdjęcie O. Marka Jana Hałambca, proszę o kontakt. To jest jedyne jakie znalazłem w internecie

Jan Hałambiec urodził się 14 grudnia 1931 roku w Kopyczyńcach w woj. tarnopolskim (dzisiejsza Ukraina) jako syn Karola i Franciszki z domu Woźny. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Marek to jego imię zakonne i zauważyłem, że to imię jest zwykle podawane w pierwszej kolejności. Naukę rozpoczął w swojej rodzinnej miejscowości, jednak sytuacja polityczna sprawiła, że w 1945 roku wraz z rodziną wyjechał do Białej koło Prudnika. Tam ukończył szkołę podstawową, następnie gimnazjum w Prudniku. W Białej rozpoczął naukę w liceum. W 1950 roku zgłosił się do Zakonu Franciszkanów, gdzie otrzymał imię Marek. Nowicjat odbył w Krakowie w roku 1950/51. Pierwszą profesję złożył 12 września 1951 roku. Filozofię studiował u Dominikanów w Krakowie w latach 1952-1954. Profesję wieczystą złożył 10 października 1954 roku. Następnie studiował teologię w studium franciszkańskim w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1957 roku z rąk biskupa Stanisława Rosponda.

pamiatka_swiecen_kaplanskich_halambiecCiekawa pamiątka znaleziona w internecie

W Krakowie pozostał do 1965 roku pracując jako bibliotekarz, katecheta, a następnie wicemagister w Seminarium. Lubił pracować w bibliotece, temu zajęciu poświęcił się nawet w ostatnich latach życia w klasztorze w Radomsku. W latach 1965-67 pracował w Głogówku jako wikariusz parafii, zaś w roku 1967/68 jako katecheta i prefekt w Niższym Seminarium w Legnicy. W roku 1968/69 pełnił funkcję magistra kleryków w Krakowie. W latach 1969-71 był katechetą i wikariuszem parafii we Lwówku Śląskim. W 1971 roku został wybrany gwardianem w Krakowie. W latach 1974-1980 przebywał w Dąbrowie Górniczej, najpierw jako wikariusz, a następnie gwardian i proboszcz. Na kapitule prowincjalnej w 1980 roku został wybrany wikariuszem i sekretarzem prowincji, które to urzędy pełnił przez cztery kadencje do 1996 roku, z trzyletnią przerwą (1983-86), kiedy to pełnił urząd gwardiana w Rychwałdzie. W latach 1996-2000 był gwardianem klasztoru św. Antoniego w Krakowie. W latach 2000-2004 przebywał w klasztorze w Chęcinach, zaś od 2004 roku do śmierci w klasztorze w Radomsku. W sierpniu 2014 roku przeszedł udar krwotoczny pnia mózgu. Od tego czasu był ograniczony ruchowo. 31 grudnia 2014 r. został zabrany do radomszczańskiego szpitala, gdzie stwierdzono rozległy zawał serca. Zmarł 10 stycznia 2015 roku w obecności współbraci, w wieku 83 lat, w 64 roku życia zakonnego i w 58 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe O. Marka odbyły się w czwartek 15 stycznia 2015 roku w Radomsku. O godz. 10.15 w kościele odmówiony został różaniec, o godz. 11 odprawiona była msza pogrzebowa pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka. Następnie odprowadzono ciało Zmarłego na Cmentarz Stary.

O. Marek interesował się historią Zakonu Franciszkanów i prowincji. Napisał wiele not historycznych o naszych klasztorach do katalogu prowincji. Jest także autorem zbiorku biogramów „Kresowi Franciszkanie XX wieku”. W 2005 roku został powołany na członka komisji ds. opracowania historii prowincji. Przez wiele lat był czynnym uczestnikiem zjazdów byłych mieszkańców Ziemi Kopyczynieckiej – w Udaninie, a później we Wrocławiu. W radomszczańskiej wspólnocie klasztornej o. Marek zajmował się katalogowaniem archiwaliów klasztoru. Jako osoba obdarzona niezwykłą wrażliwością serca i wspaniałym poczuciem humoru był bardzo lubiany i ceniony przez wiernych modlących się w tutejszym franciszkańskim sanktuarium. Ponieważ stan zdrowia nie pozwalał mu na szerszą działalność duszpasterską, pełnił z zaangażowaniem posługę kapłańską sprawując Eucharystię, służąc w konfesjonale – był wspaniałym spowiednikiem, i polecając wszystkich Bożemu Miłosierdziu w cichej modlitwie podczas długich chwil spędzanych w kaplicy klasztornej.

1261 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj