Ojciec Bonawentura Julian Urban OFMConv

Ojciec Bonawentura urodził się 13 stycznia 1938 roku w Rudzie-Horyńcu koło Lubaczowa, w obecnym województwie podkarpackim. Jego ojcem był Michał Urban, matką Katarzyna z domu Jarapud.

o_bonawentura_julian_urban

Bonawentura Urban edukację rozpoczął dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. W 1953 roku wstąpił do zakonu Franciszkanów. W prośbie o przyjęcie do nowicjatu w łódzkich Łagiewnikach napisał:

Pragnę w dalszym ciągu iść w tym samym kierunku, a mianowicie poświęcić się Bogu w Zakonie św. Franciszka by jako kapłan pracować nad rozszerzeniem chrześcijaństwa u innych ludów i zbawieniem dusz.

31 sierpnia 1954 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a śluby wieczyste – 30 października 1960 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1962 roku. Studiował filozofię w Łagiewnikach, a teologię w Krakowie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magister teologii pastoralnej – 1965 r., doktor teologii pastoralnej – 1971 r.).

Po święceniach kapłańskich, w latach 1962-1967 (z dwuletnią przerwą na wspomniane wcześniej studia teologiczne w Krakowie) pracował we Wrocławiu jako katecheta, kolejny rok wykonywał tę pracę w Krakowie. W 1968 roku Kapituła Prowincjalna wybrała Ojca Bonawenturę na Sekretarza Prowincji. Pełnił on ten urząd do 1971 roku. W tym czasie był również wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Od 1971 do 1972 roku pracował jako proboszcz i katecheta w Szklarskiej Porębie, a później do 1977 roku w Legnicy jako katecheta młodzieży. W 1977 roku powrócił do Krakowa, gdzie został katechetą i duszpasterzem akademickim, a od 1980 do 2000 roku był wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów. Po 20 latach pracy akademickiej został przeniesiony do Wrocławia, a w 2003 roku do Radomska. Ostatnie 14 lat na miarę swoich sił podejmował pracę duszpasterską w klasztorze w Radomsku.

16 czerwca 2012 roku o. Bonawentura obchodził złoty jubileusz święceń kapłańskich. Warto dodać, że w 2017 roku Ojciec Bonawentura obchodził 63 rok życia zakonnego i 55 rok życia kapłańskiego.

Na koniec, w ramach ciekawostki warto wyjaśnić co oznacza enigmatyczny skrót zawarty w tytule tego artykułu, tuż za nazwiskiem zakonnika. OFMConv to skrót od łacińskiego wyrażenia „Ordo Fratrum Minorum Conventualium”, co w tłumaczeniu na polski oznacza „Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych”. Mówiąc prościej – chodzi o zakon franciszkanów, a dodanie takiego skrótu po nazwisku oznacza, że dana osoba jest członkiem tegoż zakonu.

W tym miejscu informowałem o śmierci oraz pogrzebie Ojca Bonawentury Juliana Urbana.

1745 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj