Jan Barylski (dziennikarz)

Jan Barylski urodził się 29 lipca 1890 roku w Radomsku w rodzinie ziemiańskiej. Był znanym dziennikarzem oraz literatem. Posługiwał się pseudonimami „Acer” oraz „Bolesław Golcz”.

jan_barylski_1946Fotografia z 1946 roku

Najpierw uczył się w Radomsku, a potem, w 1908 roku ukończył gimnazjum w Częstochowie i wyjechał do Liège (Belgia). Na tamtejszym uniwersytecie studiował przez dwa lata prawo i handel. W 1917 roku przyjechał do Sosnowca i rozpoczął pracę w „Kurierze Zagłębia”, pod koniec tego samego roku powrócił do Częstochowy zatrudnił się w „Gońcu Częstochowskim”, wydawanym przez Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego. Pod pseudonimem „Acer” publikował w tej gazecie satyryczne felietony w ramach cyklu „Przez zakopcone okulary”. Był członkiem Stronnictwa Narodowego, czego wyraz dawał w krytyce panujących w Częstochowie małomiasteczkowych klimatów. Duże zainteresowanie jego twórczością spowodowało, że już w 1921 roku został w 1921 roku współwydawcą tygodnika „Satyr Częstochowski”. Od 1926 roku gazeta zmieniła nazwę na „Wspólna Krytyka”. W 1928 roku rozpoczął działalność literacką, spod jego pióra wyszły liczne i wówczas modne utwory komediowe. W tym okresie został współorganizatorem „Grupy Literackiej Lit-Ars” oraz wydawanego przez nią „Czasopisma Literackiego”. Rozwijająca się kariera dziennikarska spowodowała, że w 1934 roku Barylski przeniósł się do Warszawy. Po powstaniu warszawskim znalazł się w obozie jenieckim. W 1945 roku powrócił do Warszawy, gdzie 27 maja 1946 roku zmarł. Został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 39L-6).

jan_braylski_acer_z_teki_humorysty_okladkaOkładka felietonów pt. „Z teki humorysty…”

Wybrana twórczość

– debiutancka komedia „Miłość XX wieku” (1928)
– komedia polityczna „Rewolucja w Pikutowie” (1929)
– tragikomedia w czterech aktach „Fatalna wizyta” (1930)
– felietony urlopowe z uzdrowisk „Z teki humorysty…” (1931)
– satyry i skecze sceniczne „Wesoła Muza” (1931)
– „Lekkie utwory humorystyczne” (1931)

1138 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj