Okolice Dąbrowy Zielonej: pamiątkowy kamień z informacją o walkach partyzantów z Niemcami w dniu 19 sierpnia 1944 roku

Od Czytelnika, pana Michała Flaszy otrzymałem ciekawe zdjęcie. Pochodzi ono sprzed ponad pięciu lat i przedstawia pamiątkowy kamień poświęcony wydarzeniom, które rozegrały się 19 sierpnia 1944 roku w okolicach Dąbrowy Zielonej. Kamień ten znajduje się przy drodze w okolicach Dąbrowy Zielonej, a dookoła znajduje się las – póki co mam tyle danych o lokalizacji. Na kamieniu znajduje się następująca informacja:

DNIA 19 VIII 1944 ROKU
19-OSOBOWA GRUPA PAR-
TYZANTÓW POD DOWÓDZ-
TWEM KRUKA STOCZYŁA
WALKĘ Z NIEMCAMI

W XXXX ROCZNICĘ PRL
MŁODZIEŻ Z DĄBROWY ZIEL.

Na razie niewiele wiem o tych wydarzeniach. Będę szukał informacji na ten temat w książkach opisujących działania partyzancie na tym terenie. Pamiątka ta powstała tam zapewne w 1984 roku, skoro na kamieniu wyryto informację, że uczyniono to w czterdziestą (XXXX – zapis w zasadzie błędny, powinno być XL) rocznicę powstania PRL-u: 1944 + 40 = 1984. Jedna z osób, która widziała zdjęcie stwierdziła nawet, że jest tam XXXXI, a więc 41, co wskazywałoby na rok 1984. Zapewne do tego materiału wrócę za jakiś czas, gdy znajdę jakieś informacje.

939 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj