Pozostałości po przedborskim zamku

Przedbórz odgrywał kiedyś znacznie poważniejszą rolę niż dziś. Znajdował się tam m.in. zamek. Współcześnie po tym obiekcie pozostało niewiele. Jednym z reliktów jest fragment narożnika muru z przyporą o grubości 1,2 metra, znajdujący się na posesji przy ul. Podzamcze 11. Każdy kto zajrzy do Przedborza, może obejrzeć te pozostałości, oddzielone od ulicy tylko siatką.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z kolei przy ul. Koneckiej 2  znajduje się odcinek muru z bramą w ryzalicie. Ten obiekt powstał znacznie później, bo prawdopodobnie w XVI wieku. Przylega do niego skośna skarpa. Z tamtego miejsca pozostałości muru (długie na ok. 20 metrów) oraz zespół piwnic o sklepieniu kolebkowym. Dziś te piwnice są w większości zamurowane.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Można sobie tylko wyobrazić jak wielki był zamek w czasach swojej świetności, gdyż pozostały po nim te nieliczne fragmenty oraz ryciny. Zarys trójkąta ulic Podzamcze, Koneckiej i Mostowej świadczy o istnieniu murów obronnych. Szacuje się, że teren zamku zajmuje ok. 0,6 hektara.

Zamek został ufundowany w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego, który w ten sposób tworzył w ówczesnej Polsce system obronny państwa. Zamek miał za zadanie przede wszystkim kontrolować przeprawy przez Pilicę. Obiekt w stylu gotyckim zbudowano z kamienia i cegły na miejscu, w którym prawdopodobnie kiedyś znajdował się gród warowny. Jest to północno-zachodnia część miasta.

zamek_przedborz_rycinaRycina przedstawia zamek po spaleniu podczas potopu szwedzkiego

W późniejszym czasie zamek rozbudował król Władysław Jagiełło, a od 1570 roku znajdowała się tutaj siedziba starostwa niegrodowego. Potop szwedzki przyniósł spustoszenie, a w 1765 roku zamek został całkowicie opuszczony. Potem nastąpiła degradacja, która trwała do połowy wieku XIX.

Podczas pisania artykułu korzystałem z następujących prac:
– Z. Wnuk, Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Przedborzu, Moszczenica – Przedbórz 1998
– T. Michalski, Ziemia Przedborska, Przedbórz 2004 (stąd pochodzi rycina zamku z XVII wieku)

3484 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj