Radomsko było wolne już 7 listopada

Ten artykuł dodałem 10.11.2016 roku

W całej Polsce Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada. Warto jednak wiedzieć, że niektóre miejscowości i regiony stały się niezależne od zaborcy nieco wcześniej. Tak właśnie było w Radomsku.

pilsudski_rzad_1918Rząd polski zaprzysiężony 18 listopada 1918 r. z J. Moraczewskim na czele. Od lewej siedzą: S. Thugutt, J. Moraczewski, K. Prauss (w drugim rzędzie), J. Piłsudski, L. Supiński, L. Wasilewski. Stoją od lewej:B. Ziemięcki, T. Arciszewski. Zdjęcie pochodzi z: Album zjednoczenia. Pamiatka piętnastolecia odzyskania niepodległości, 1934, s. 11

Należy pamiętać, że odzyskiwanie faktycznej niepodległości i przejmowanie władzy w całym kraju nie mogło odbyć się w ciągu jednego dnia, był to proces długotrwały. Data 11 listopada 1918 roku jest tylko umowną datą odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu Józef Piłsudski otrzymał zwierzchnictwo nad armią polską i stał się tym samym Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Odzyskanie niezależności przez Radomsko jest szczególnie związane z osobą Piłsudskiego.

W Radomsku w tamtych czasach funkcjonowały oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej założonej w 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Członkami tej organizacji byli przede wszystkim żołnierze wywodzący się z Legionów Polskich. To właśnie członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej wraz z mieszkańcami miasta udali się 7 listopada 1918 roku pod budynek miejscowej administracji austriackiej okupującej wówczas Radomsko. Gdy Austriacy zobaczyli dużą grupę uzbrojonych żołnierzy oraz mieszkańców, musieli ustąpić. Złożyli broń oraz uwolnili z aresztu przebywających tam z przyczyn politycznych Polaków. Radomsko stało się wolne, a wojsko austriackie opuściło miasto.

Kilka lat później, 17 października 1921 roku, Józef Piłsudski stał się pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Radomska. Na uroczystość wręczenia mu tego zaszczytnego tytułu przybył osobiście – uczestniczył w posiedzeniu rady miejskiej a także w spotkaniu z władzami miasta i powiatu w kinie Kinema, gdzie wygłosił krótkie przemówienie.

774 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj