Seweryna Blumsztajna związki z Radomskiem

Seweryn Blumsztajn to znany dziennikarz oraz działacz antykomunistyczny. Mało kto wie, że jego rodzice są związani z Radomskiem.

Seweryn Blumsztajn. Fot. Adrian Grycuk, 2016 r., licencja CC BY-SA 3.0 pl

W 1965 roku Seweryn Blumsztajn został aresztowany za rozprowadzanie ulotek z listem otwartym do PZPR, autorstwa Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. W liście tym krytykowano władzę za odejście od idei marksistowskich, gdzie zamiast do klasy robotniczej władza trafiła do oligarchicznej, wąskiej grupy. Oczywiście takie zachowania nie mogły być akceptowane przez ówczesne porządek. Blumsztajn aresztowany został ponownie w 1968 roku za uczestnictwo w tzw. wydarzeniach marcowych, kiedy to m.in. współorganizował wiec w Warszawie. W lipcu 1969 roku skorzystał z wprowadzonej wówczas amnestii i wyszedł na wolność. Od 1976 roku współpracował z Komitetem Obrony Robotników, w wyniku czego znów trafił na krótko do aresztu, podobnie zresztą stało się za podpisanie przez niego porozumień sierpniowych (1980 r.). Przed wybuchem stanu wojennego wyjechał do Francji, gdzie działał w organizacji związanej z Solidarnością, zajmował się już wówczas dziennikarstwem, redagowaniem pism związkowych. Od 1989 roku pracował w „Gazecie Wyborczej”, kierując w tym czasie dodatkiem krakowskim, a potem warszawskim. Od 2012 roku kierował Towarzystwem Dziennikarskim.

Seweryn Blumsztajn ma pochodzenie żydowskie. Jego ojciec Stefan, podobnie jak matka Lara – Salomea z Gliksmanów pochodzili z Radomska. Rodzina Blumsztajnów mieszkała w kamienicy przy obecnej ulicy Wyszyńskiego 23. W czasie wojny Blumsztajnowie przebywali na terenie ZSRR, a po wojnie mieszkali we Wrocławiu, potem w Warszawie. Znalazłem informację, że Stefan Blumsztajn po śmierci w latach 90. został pochowany na radomszczańskim cmentarzu żydowskim. Jego pogrzeb miał być jednym z ostatnich pogrzebów na radomszczańskim kirkucie. Podczas wizyty na tym cmentarzu niestety nie udało mi się odnaleźć nagrobka Stefana Blumsztajna.

2151 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj