Stefan Bareła. Biskup z Zapolic

Pochodzący z okolic Radomska duchowny był jedną z ważniejszych postaci archidiecezji częstochowskiej. Urodził się 24 czerwca 1916 roku w Zapolicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Kodrębie i Dmeninie. Potem uczęszczał do gimnazjum Fabianiego w Radomsku, szkołę średnią skończył jednak w Sandomierzu, w Niższym Seminarium Duchownym.

stefan_barela_pomnik_kodrabPomnik biskupa Stefana Bareły przed kościołem w Kodrębie

W 1938 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Częstochowskim w Krakowie. Kapłanem został jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, w 1944 roku. W 1950 roku uzyskał doktorat z teologii.

Pracował jako wikariusz w parafii w Wieruszowie, później jako kapelan biskupa Zdzisława Golińskiego, a także jako sekretarz referatu duszpasterskiego kurii diecezjalnej i wicerektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

W 1956 roku otrzymał stanowisko ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym. W 1960 roku został mianowany (przez papieża Jana XXIII) biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej, a w 1964 biskupem diecezjalnym.

Brał udział w trzech sesjach soboru watykańskiego II. Z jego inicjatywy w Częstochowie zaczęto budować Wyższe Seminarium Duchowne. Bronił też swobodnego dostępu do Jasnej Góry, gdy w latach 80. XX wieku ówczesne władze Częstochowy chciały ograniczyć dostęp do klasztoru poprzez wybudowanie wąskiego przejścia podziemnego, mającego być jedynym wejściem tamże.

Gdy zostawał biskupem pomocniczym, obrał sobie wezwanie pasterskie – „Veritati et caritati” (z łac. „prawda i miłość”). Ogromny wpływ na jego działalność duszpasterską miał papież Jan Paweł II, który jeszcze jako biskup Karol Wojtyła towarzyszył mu w uroczystości nadania święceń biskupich. W liście pożegnalnym, już po śmierci biskupa Bareły, papież określił go mianem „swojego Przyjaciela” i „oddanego Współbrata”.

Biskup Stefan Bareła zmarł, w wyniku choroby nowotworowej 12 lutego 1984 r. w Częstochowie. Spoczywa w krypcie bazyliki archikatedralnej w Częstochowie. Przed kościołem w Kodrębie, rodzinnej parafii biskupa, znajduje się jego pomnik, widoczny na zdjęciu dołączonym do tego artykułu.

2329 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj