Tablica poświęcona Henrykowi Piaseckiemu na ścianie kościoła w Kodrębie

Na zewnętrznej ścianie kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie (od strony ul. Krótkiej) znajduje się tablica poświęcona podporuczniowi Henrykowi Piaseckiemu ps. „Zapora”. Poniżej przytaczam treść tej tablicy. Mówi ona o jego dokonaniach. Wspomniana jest także data, kiedy tablica zawisła na ścianie kościoła.

kociol_kodrab_zapora_tablica_1

„ZAPORA”
PPOR. HENRYK PIASECKI
31.XII.1922-6.XII.1945

ŻOŁNIERZ ODDZIAŁU „GRUNWALD”
ARMII KRAJOWEJ
OFICER KOMP. „CEDR” BAT. „LAS” 74 PP AK
DOWÓDCA ODDZIAŁU ŻANDARMERII AK
OFICER
KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO
DOWÓDCA KOMPANII „SIEKIERY” KWP
POLEGŁ W ZASADZCE UB 6.XII.1945
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

KODRĄB 1.10.2005

kociol_kodrab_zapora_tablica_2

1196 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj