Tablica poświęcona Julianowi Kulskiemu na ścianie klasztoru Franciszkanów

Na ścianie klasztoru Franciszkanów od strony ogólnodostępnego dziedzińca znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Julianowi Kulskiemu.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Tablica ta składa się z płaskorzeźby z białego kamienia przedstawiającej popiersie Juliana Kulskiego, umieszczone na czarnej płycie z poniższymi informacjami. Warto zwrócić uwagę, że na tablicy użyto nieco innej formy imienia tego bohatera, ja to uwspółcześniłem w swoim tekście, ale cytując poniżej zachowałem oryginalną pisownię.

DZIELNEMU PRACOWNIKOWI NA NIWIE SPOŁECZNEJ
ŚWIETŁEMU LEKARZOWI, PIERWSZEMU
KOMENDANTOWI STRAŻY OGNIOWEJ OCHOTNICZEJ
I PREZESOWI TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI

Ś. P.

JULJANOWI KULSKIEMU

DOKTOROWI MEDYCYNY
UR. DN. 3 LUTEGO 1834 R. ZM. 14 LUTEGO 1914 R.

WDZIĘCZNI MIESZKAŃCY MIASTA
RADOMSKA I OKOLICY WZNIEŚLI TĘ TABLICĘ
W 1918 R.

R.R. LUBOWIECKI WARSZAWA

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na tej samej ścianie znajdują się jeszcze dwie tablice – poświęcone Leonowi Kulskiemu oraz Kazimierzowi Soczołowskiemu. Wszystkie te trzy tablice zostały uwiecznione na zdjęciu z albumu „Radomsko” z końca lat 80. Na ścianie łączącej znajduje się inna tablica, o której już pisałem, poświęcona Ireneuszowi Dukalskiemu.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

454 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj