Tablica poświęcona represjonowanym politycznie żołnierzom – górnikom (klasztor Franciszkanów)

Na dziedzińcu klasztoru Franciszkanów, na jednej ze ścian budynków klasztornych znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona represjonowanym politycznie żołnierzom – górnikom.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Poniżej znajduje się treść tej tablicy:

W HOŁDZIE

REPRESJONOWANYM
POLITYCZNIE
ŻOŁNIERZOM – GÓRNIKOM
OFIAROM REŻIMU
STALINOWSKIEGO
POLEGŁYM W LATACH 1949 – 1959
PODCZAS PRZMYUSOWEJ PRACY
W KOPALNIACH URANU,
WĘGLA KAMIENNEGO
I KAMIENIOŁOMACH

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
POKÓJ DUSZOM

KOLEDZY I SPOŁECZEŃSTWO
ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ 2000 R.

Na czarnej granitowej czarnej tablicy znajduje się krzyż oraz orzeł – godło Polski. Na tej samej ścianie znajdują się jeszcze dwie tablice pamiątkowe – jedna upamiętniająca uczniów poległych w 1920 r., a druga upamiętniająca zjazdy szlachty w XIV wieku.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

447 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj