Tablice pamiątkowe na budynku Kinemy w Radomsku

Na budynku Kinemy w Radomsku znajdują się dwie tablice pamiątkowe i są one związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej, do której ten budynek należy.

Lipiec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Tablice te znajdują się obok siebie. Starsza, wykonana z lastriko wisi nieco niżej. Znajduje się na niej następująca informacja:

W SETNĄ ROCZNICĘ
OFIARNEJ DZIAŁALNOŚCI
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RADOMSKU

1881 r. 1981 r.

WDZIĘCZNE SPOŁECZEŃSTWO
MIASTA RADOMSKA DN. 23 • X • 1981r.

Młodsza tablica jest koloru czarnego z literami w kolorze złotym. Widnieje na niej następująca informacja:

1881 2001

W 120 ROCZNICĘ
ZAŁOŻENIA I OFIARNEJ DZIAŁALNOŚCI
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RADOMSKU

TABLICĘ UFUNDOWALI
DRUHOWIE OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ

RADOMSKO, 23. X. 2001

Lipiec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Lipiec 2021 r., fot. Paweł Dudek

616 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj