Ukazał się XXI tom „Zeszytów Radomszczańskich” (z moimi artykułami)

W niedzielę 18 czerwca 2023 roku miała miejsce promocja XXI tomu „Zeszytów Radomszczańskich”.

W książce znalazł się mój artykuł pt. „Pamiętnik Tomasza Buczyńskiego z Ciężkowic”. Przytaczam i analizuję w nim dokument, który został spisany w 1938 roku. W pamiętniku znajdują się wspomnienia, przemyślenia i koleje życia właściciela majątku Ciężkowice. Ponadto w XXI tomie „Zeszytów Radomszczańskich” zamieszczone zostało sprawozdanie z akcji czytania nazwisk zamordowanych w czasie wojny radomszczańskich Żydów (jestem współautorem sprawozdania z dr. Tomaszem Nowakiem). Akcja ta miała miejsce w 80. rocznicę likwidacji getta wtórnego w Radomsku.

18 czerwca 2023 r., Fot. T.A. Nowak

Spis treści XXI tomu „Zeszytów Radomszczańskich”:

Tomasz Stolarczyk, Kazania i zbiory kazań oraz dzieła teologiczne w bibliotece paulinów wielgomłyńskich w świetle Raptularza inwentarza bibliotecznego z 1767 r.

Anna Michalska, Historia zespołu starej synagogi w Radomsku

Wiesław Jerzy Olczyk, Nasze korzenie. Wspomnienia z lat 20 i 30. XX wieku (cz. III)

Paweł Kulikiewicz, Wspomnienie o Franciszku Władysławie Kulikiewiczu

Paweł Dudek, Pamiętnik Tomasza Buczyńskiego z Ciężkowic

Andrzej Grochowalski, Antoni Zębik-konstruktor radiostacji powstańczej „Błyskawica”

Kurkowski Krzysztof, Z wojennych losów rodziny Pomorskich w Chełmie

Tomasz Andrzej Nowak, Kronika szkoły powszechnej w Kraszewicach (1930-1969)

Dariusz Zielonka, Przygotowania do niemieckiej obrony Radomska w świetle raportu niemieckich władz wojskowych z 8 grudnia 1944 r.

Marta Koszacka, Działalność Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku w latach 2014-2019

Paweł Dudek, Tomasz A. Nowak, 80. rocznica likwidacji getta wtórnego w Radomsku. Sprawozdanie z akcji czytania nazwisk zamordowanych  czasie wojny radomszczańskich Żydów

333 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj