Ostatnie posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w kadencji 2019-2023

W czwartek 14 grudnia 2023 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku w kadencji 2019-2023, której jestem członkiem.

Oprócz kwestii merytorycznych związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, był czas na podsumowania. Z rąk Pani Dyrektor Małgorzaty Borek otrzymałem poniższe podziękowanie. Było mi bardzo miło być członkiem rady, zresztą już po raz drugi.

Grudzień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Jeszcze w grudniu tego roku odbędzie się zatwierdzenie składu Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego na kolejną kadencję.

211 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj