Zbiorowa mogiła żołnierzy z pierwszej wojny światowej na Cmentarzu Starym w Radomsku

Na Cmentarzu Starym w Radomsku znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w czasie pierwszej wojny światowej.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na granitowej płycie znajduje się następująca informacja:

TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE
ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ,
ARMII NIEMIECKIEJ I ARMII ROSYJSKIEJ
POLEGLI W REJONIE RADOMSKA
PODCZAS PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
1914 – 1918

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Zbiorowa mogiła żołnierzy z pierwszej wojny światowej znajduje się tuż obok pomnika poświęconego Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu. Wydawać by się mogło, że obydwa upamiętnienia tworzą jedną całość.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Miejsce zbiorowej mogiły nie jest przypadkowe. W książce Zofii Gzik pt. „Stary Cmentarz w Radomsku” (Radomsko 2012) znalazłem informację mówiącą, że zwożono tam ciała żołnierzy i przysypywano wapnem palonym, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii przy dużych ilościach rozkładających się zwłok. Miejsce to nazywano Golgotą. Z czasem zarosło ono chaszczami. Ponownie zaopiekowano się tą zbiorową mogiła po drugiej wojnie światowej. Wówczas wyznaczono trzy kwatery na osi wschód-zachód, ograniczono je betonowymi krawężnikami. Potem powstała jeszcze pionowa ściana, która istnieje tam zresztą do dziś, choć w zmienionej formie. W 1991 roku przebudowano tę ścianę i całą koncepcję mogiły, w takiej formie funkcjonuje ona do dziś. Granitowa płyta z informacją, znajdująca się mniej więcej pośrodku mogiły, jest jeszcze nowsza.

695 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj