Zmarł prof. Ryszard Szwed

18 maja 2015 roku, w wieku 76 lat zmarł radomszczanin prof. dr hab. Ryszard Szwed.

ryszard_szwedZdjęcie pochodzi z Biblioteki Sejmowej (www.bs.sejm.gov.pl)

Ryszard Szwed urodził się 2 stycznia 1939 roku w Radomsku. Najpierw kształcił się w Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 1965 roku.

Najpierw pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Radomsku, następnie pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9. Był także dyrektorem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.

W 1977 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w 1990 roku był już doktorem habilitowanym. W 2001 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł Profesora nauk humanistycznych.

W 1990 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). W latach 1996-2002 (przez dwie kadencje) był rektorem tej uczelni. W swojej pracy naukowej specjalizował się w historii Polski XIX i XX wieku, a szczególnie upodobał sobie zagadnienia związane z powstaniem styczniowym i samorządnością w dwudziestoleciu międzywojennym. Interesował się także historią Częstochowy i Radomska. Jest autorem teksu historycznego do popularnego w latach 80. i 90. albumu o naszym mieście.

Był aktywnym działaczem Związku Harcerstwa Polskiego, komendantem Szczepu „Jędrusie” przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szczepu „Orła Białego” przy Szkole Podstawowej nr 9, zdobył stopień harcmistrza, był członkiem Rady Naczelnej ZHP.

W latach 1989-1991 był Posłem na Sejm RP, najpierw z ramienia PZPR, a pod koniec kadencji niezrzeszonym.

Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej oraz Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Otrzymał także Medal Miasta Radomska, ale już nie zdążył go odebrać.

Jest autorem ponad 100 prac naukowych, w tym wielu książek, także dotyczących Radomska. Oto kilka z tytułów autorstwa Ryszarda Szweda:
Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawa, Kraków 1978
Powstanie Styczniowe w Radomszczańskiem, Częstochowa 1987
Samorządowa działalność Adama Próchnika, Dr Adam Próchnik 1892-1942, Piotrków Trybunalski 1992
Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządów terytorialnych w latach 1919-1939, Częstochowa 1993
Samorządowa Rzeczpospolita 1918-1939. Wybór rozpraw i artykułów, Częstochowa 2000
Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939. Wybór materiałów źródłowych, Częstochowa 2000
Centralne związki samorządowe w Polsce (1917-2003), Częstochowa 2003
– O samorządzie terytorialnym w Polsce XIX-XXI wieku, Radomsko 2014.

Uroczystości pogrzebowe rozpocznie msza święta w kościele p.w. Św. Pio przy Cmentarzu Nowym w Radomsku, w dniu 22 maja (piątek) o godz. 14.

Warto także przeczytać artykuł biograficzny na temat prof. Ryszarda Szweda.

4937 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj