Znaczki wydane na Rok Kościuszkowski – 1946

W odmętach internetu krążą takie oto pocztowe znaczki okolicznościowe, wydane na Rok Kościuszkowski – 1946. Organizowano wówczas uroczystości związane z dwusetną rocznicą urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego, Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji zwanej od jego nazwiska kościuszkowską.

Na razie nie znam zbyt wielu okoliczności wydania tych znaczków. Można jednak wywnioskować, że dochód z ich sprzedaży zasilał fundusze Fundacji Stypendialnej im. T. Kościuszki. Czy działała ona w Radomsku, czy to tylko lokalne wydanie ogólnopolskich znaczków – tego nie wiem. Skrót BTS, a właściwie TBS (litera T jest w środku, ale jednak wyżej od dwóch pozostałych) oznacza najprawdopodobniej Towarzystwo Burs i Stypendiów. W tamtym czasie taka instytucja działała w Radomsku.

 

522 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj