Bocznica kolejowa Famegu

Bocznica zakładów Fameg Radomsko odchodzi od stacji Radomsko w kierunku zachodnim (tor po lewej stronie) – fot. 1.

Fot. 1. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Torowisko łagodnym łukiem zmierza w stronę ul. Młodzowskiej – fot. 2.

Fot. 2. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

…przecina ją – fot. 3…

Fot. 3. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

…i pomiędzy hurtownią płyt meblowych a zabudowaniami prywatnymi zmierza w stronę ul. Krasickiego – fot. 4 i 5.

Fot. 4. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Fot. 5. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Przed widocznym rozjazdem od strony ul. Młodzowskiej zainstalowana jest wykolejnica zabezpieczająca tory stacyjne – fot. 6. Urządzenie to gdy jest zamknięte ma za zadanie wykoleić wagony, które staczałyby się w niekontrolowany sposób z bocznicy w stronę stacji. Z lewej strony widoczny tor manewrowy, obecnie znacznie skrócony, za płotem hurtowni płyt jest zasypany lub zlikwidowany fot. 7.

Fot. 6. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Fot. 7. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Po minięciu układu zwrotnic – fot. 8, bocznica przecina ulicę Krasickiego i wchodzi na teren Famegu trzema torowiskami przez trzy bramy – fot. 9 i 10. Przejazd przez ulicę Krasickiego posiadał widoczne na fotografii stalowe opuszczane szlabany po dwa z każdej strony, które były zamykane na czas prac manewrowych na bocznicy. Pracownicy obsługujący lokomotywy fabryczne i bocznice zakładowe zatrudniali byli w zakładach zwykle w tzw. wydziałach kolejowych tychże firm.

Fot. 8. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Fot. 9. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Fot. 10. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Pierwszy tor prowadzi do rampy czołowo-bocznej , drugi do widocznej w głębi tzw. szopy na lokomotywy – fot. 11 (niegdyś FAMEG posiadał 1-2 lokomotywy 401 Da), nad torami suwnica służąca do rozładunku drewnianych bali.

Fot. 11. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Trzeci tor, służący głównie do transportu miału węglowego do Elektrociepłowni Fameg, po minięciu bramy skręca w kierunku północnym – fot. 12.

Fot. 12. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Przy placu węglowym, obok suwnicy układu nawęglania, tor tworzy mijankę do objeżdżania składu – fot. 13…

Fot. 13. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

… a kończy się kawałek dalej kozłem oporowym – fot. 14.

Fot. 14. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r.

Foto z kwietnia 2007 roku, obecnie bocznica jest od wielu wielu lat nieużywana, zarośnięta, a jej elementy są w większości niewidoczne.

Przez ulicę Młodzowską przebiegały także inne tory, o których pisałem tutaj.

2594 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj