Fragmenty torów na ul. Młodzowskiej (poza bocznicą Famegu)

Jakiś czas temu na blogu pojawił się artykuł autorstwa Jacka Kamieniaka, dotyczący nieczynnej bocznicy kolejowej prowadzącej do Famegu. Tory tej bocznicy przecinają m.in. ulicę Młodzowską. Trudno ich nie zauważyć, bo są dość dobrze zachowane.

Tory bocznicy prowadzącej do Famegu

Oprócz tego przez ulicę Młodzowską przebiegały także inne tory. Jedne z nich widać na zakręcie drogi, w pobliżu hurtowni materiałów budowlanych. Są one mocno wtopione w asfalt i ucięte tuż przy chodniku. Tory te prowadziły na teren obecnej hurtowni, kończyły się kilkadziesiąt metrów dalej. Po przeciwnej stronie drogi ciągnęły się jeszcze ok. 200 metrów w kierunku południowym, w pewnym momencie tworząc dwie odnogi. Dłuższa z nich biegła mniej więcej wzdłuż budynków oznaczonych adresem Krasickiego 2 i kończyła się wraz z końcem tych budynków przed ulicą Kościuszki.

Jak połączona była ta bocznica z główną linią kolejową? Do tej pory myślałem, że gdzieś w okolicy przejazdu przez ulicę Kościuszki łączyła się ona z innymi torami, ale dotarłem do mapy, która mówi jednak coś innego. Zresztą na podstawie tej mapy opisałem wcześniejszy akapit. Skan mapy topograficznej z serwisu Geoportal (skala 1:50 000) wskazuje, że tory biegły wzdłuż ulicy Młodzowskiej i podobnie jak wspomniana bocznica Famegu skręcały w kierunku północno-wschodnim, aby połączyć się z główną nitką. Odnogi prowadzące wzdłuż budynków prawie do ulicy Kościuszki służyły więc do tego, aby wagony mogły zmienić kierunek jazdy i wjechać na teren, gdzie dziś jest hurtownia materiałów budowlanych.

Na podstawie analizy istniejących i nieistniejących jeszcze budynków ustaliłem, że znajdujący się w serwisie Geoportal fragment mapy topograficznej przedstawiającej Radomsko pochodzi z początków lat 90. XX wieku, dokładniej z ok. 1990-1994.

W połowie drogi między zakrętem na Młodzowskiej a miejscem, w którym tory omawianej bocznicy skręcały do głównej nitki znalazłem ostatnią chyba pozostałość po nitce biegnącej tam kolei wąskotorowej. Jest to wystający z ulicy metalowy profil toru kolejowego. Na ten temat napisał Jacek Kamieniak w artykule pt. Torowisko wąskotorowe w ulicy Młodzowskiej.

1293 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj