Cerkiew prawosławna przy ulicy Piłsudskiego w Radomsku

Na przełomie XIX i XX wieku w Radomsku pojawiło się całkiem sporo osób wiary prawosławnej. Tamten okres charakteryzował się dużym wzrostem gospodarczym Radomska. Napływali tu ludzie z kapitałem, zakładali fabryki, ściągali do naszej miejscowości również ludzie poszukujący pracy. Wytworzyła się więc mieszanka etniczna, wyznaniowa i kulturowa, w której nie brakowało katolików, ewangelików, żydów i prawosławnych.

W ciągu kilkudziesięciu lat prawosławni posiadali w Radomsku trzy miejsca, w których się się modlili. Jednym z nich było pomieszczenie w piętrowym domu znajdującym się przy ulicy Piłsudskiego. Starsi mieszkańcy miasta wskazują na budynek znajdujący się niedaleko dawnego młyna na tejże ulicy.

ulica_pilsudskiego_radomsko

W 1871 roku grupa osób wyznania prawosławnego wynajęła u kupca Bernarda Ferstera pomieszczenie, w którym urządzili cerkiew. Otrzymała ona wezwanie Św. Sergiusza Cudotwórcy z Radoneża. Proboszczem został Teodor Jermolenko, który mieszkał w innym budynku na ulicy Piłsudskiego, tzw. „popówce”.

W piśmie Powiatowego Zarządu Noworadomska adresowanej do burmistrza (który mógł dzięki temu formalnie wyrazić zgodę na funkcjonowanie cerkwi), zastrzeżono m.in., że nie wolno urządzać w wynajmowanym budynku imprez oraz że należy zamknąć bez możliwości otwierania drzwi prowadzące od pomieszczenia przeznaczonego na cerkiew do prywatnego mieszkania znajdującego się w tym samym budynku. W związku z tym pozwolono właścicielowi domu na wybudowanie schodów do mieszkania znajdującego się na piętrze, ale w ten sposób, aby nie kolidowało ono z wejściem do nowo urządzonej cerkwi. Wszyscy mieszkańcy musieli wyrazić zgodę na funkcjonowanie cerkwi w budynku.

Warunki postawione w piśmie zostały spełnione i zaakceptowane przez wspólnotę prawosławną, dzięki czemu cerkiew mogła zostać urządzona. Funkcjonowała ona tam ponad 20 lat.

W 1893 roku znaleziono nowe pomieszczenie na potrzeby wyznawców prawosławia, znajdujące się przy ul. Bugaj. Artykuł na ten temat można znaleźć tutaj. Nieco później powstała także kolejna cerkiew.

W dotychczasowym miejscu zaprzestano praktyk religijnych. Ktoś wie, gdzie dokładniej przy ulicy Piłsudskiego znajdowało się miejsce modlitw prawosławnych?

2277 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj