Kiedyś Kamieńsk, teraz Gomunice. O zmianach nazwy stacji kolejowej

W latach 40. XIX wieku rozpoczęto prace związane z budową Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Mieszkańcy Kamieńska nie wyrazili wówczas zgody na to, aby przez ich miejscowość przebiegała kolej. Twierdzili, że źle to wpłynie na zdrowie ludzi oraz ich zwierząt hodowlanych. Postanowiono nitkę kolejową poprowadzić w pewnej odległości od zabudowań. Najbliższa stacja kolejowa została zlokalizowana kilka kilometrów od miejscowości, w zalesionym terenie między Kamieńskiem a majątkiem Kletnia. Dziś powiedzielibyśmy w Gomunicach, ale miejscowość ta jeszcze wtedy nie istniała. Wkrótce potem w pobliżu powstała fabryka mebli o nazwie Kamieńsk. Jej właścicielem był pochodzący z Niemiec niejaki Gehling.

Niedługo potem sprzedał on fabrykę Wojciechowi Polityłło, który w nasze tereny przybył z Lubelszczyzny. Tam, w miejscowości Wojciechów prowadził podobne przedsiębiorstwo branży meblarskiej, ale uległo ono kilka razy spaleniu. Świetne położenie przy stacji kolejowej skłoniło Polityłłę, aby zainwestować koło Kamieńska.

Na niemieckiej mapie kolei żelaznej (najprawdopodobniej z początku XX wieku) jest zaznaczona stacja kolejowa o nazwie Kamińsk. Chodzi tutaj o tę stację, która znajduje się dziś w Gomunicach. Więcej na temat tejże mapy można znaleźć tutaj.

niemiecka_mapa_kolej_fragment_radomskoMapa kolei żelaznej wschodniej Europy ze szczególnym uwzględnieniem Imperium Rosyjskiego według oficjalnych źródeł pod redakcją Johanna Pohla oraz Bohuslava Widimskyego

Rozwój kolejnictwa sprawił, że sieć stacji i przystanków kolejowych się rozrastała. W 1923 roku powstał przystanek znajdujący się na obrzeżach Kamieńska. Ciekawy w formie budynek wznieśli mieszkańcy. Napisałem o nim tutaj. Przystanek ten nosił wówczas nazwę Nowy Kamińsk lub Nowy Kamieńsk. Na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1935 roku można dostrzec jak daleko, mimo wszystko, mieli mieszkańcy Kamieńska do przystanku kolejowego.

mapa_wig1935_kolej_gomunice_kamienskFragment mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego, 1935 r.

Po II wojnie światowej znów zmieniło się nazewnictwo. Do 1950 roku stacja kolejowa, którą dziś nazywamy Gomunice, nosiła nazwę Kamińsk (chociaż niektóre źródła podają – Kamieńsk). W latach 1951-1957 nazwa brzmiała Kamińsk Radomszczański (lub – Kamieńsk Radomszczański). Dopiero w 1958 roku stacja otrzymała nazwę miejscowości, w której się znajduje, czyli Gomunice. I tak jest do dziś.

Do 1957 roku przystanek kolejowy, który dziś nazywamy Kamieńsk, nosił nazwę Nowy Kamieńsk (lub Nowy Kamińsk). W 1958 roku zmieniono nazwę na Kamieńsk. Tak również jest do dziś.

Zdjęcia stacji kolejowej w Gomunicach, wykonane w styczniu 2016 roku można znaleźć tutaj.

3387 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj