Czarno-biała pocztówka z Radomska – zimowe centrum miasta z 1965 roku

W mojej kolekcji znajduje się dość stara, czarno-biała pocztówka z 1965 roku, przedstawiająca centrum Radomska w zimowy wieczór.

Na pocztówce widać wzniesienie, na którym znajduje się kościół Św. Lamberta oraz kamienice wzdłuż placu 3-go Maja. Na ulicach znajduje się śnieg. W głębi dostrzec można dwa samochody, najprawdopodobniej marki „Warszawa”.

Pocztówka ma wymiary 147 x 103 mm. Autorem zdjęcia jest J. Lechowski. Pocztówka wydana została przez Biuro Wydawnicze „Ruch” w nakładzie 2000 egzemplarzy.

5092 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj