Gimnazjum Męskie Stanisława Niemca w Radomsku

Gimnazjum Męskie Stanisława Niemca funkcjonowało w latach 1915-1933 w budynku przy ul. Bugaj. Szkoła rozpoczęła działalność 20 października 1915 roku. Miała dwie klasy. Stanisław Niemiec był jej założycielem i dyrektorem. Do Radomska przybył w 1915 roku wraz z legionami.

Do czasów powojennych na ścianie budynku znajdowała się tablica poświęcona uczniom tego gimnazjum, którzy polegli w za Ojczyznę w 1920 roku. Artykuł na temat tej tablicy znajduje się tutaj.

Współczesny budynek dawnego gimnazjum – ul. Bugaj

Do około 2000 roku w budynku dawnego gimnazjum mieściła się szkoła zawodowa. Obecnie są tam mieszkania w zarządzie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 9 listopada 2018 roku na frontowej ścianie budynku odsłonięto tablicę upamiętniającą fakt istnienia tam gimnazjum. Inicjatorem umieszczenia tablicy była Zofia Gzik z Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Listopad 2020 r., fot. Paweł Dudek

Listopad 2020 r., fot. Paweł Dudek

Listopad 2020 r., fot. Paweł Dudek

Listopad 2020 r., fot. Paweł Dudek

Listopad 2020 r., fot. Paweł Dudek

975 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj