Murowana kapliczka słupowa w Podcerkawiźnie

W miejscowości Podcerkawizna (gmina wiejska Radomsko), przy skrzyżowaniu dróg znajduje się murowana kapliczka słupowa zwieńczona daszkiem okapowym oraz metalowym krzyżem.

kapliczka_podcerkawizna_1Sierpień 2016 r., fot. Paweł Dudek

kapliczka_podcerkawizna_2Sierpień 2016 r., fot. Paweł Dudek

W kapliczce umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Powstanie tego obiektu datuje się na XX wiek. Kapliczka otoczona jest drewnianym płotkiem. Jest tam też ławeczka. Sztuczne kwiaty oraz znicze świadczą o tym, że okoliczni mieszkańcy dbają o to miejsce. Zdjęcia wykonane zostały w listopadzie 2015 roku.

kapliczka_podcerkawizna_3Sierpień 2016 r., fot. Paweł Dudek

kapliczka_podcerkawizna_4Sierpień 2016 r., fot. Paweł Dudek

kapliczka_podcerkawizna_5Sierpień 2016 r., fot. Paweł Dudek

1580 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj