Jan Tapert

Jan Tapert urodził się 8 lutego 1897 roku, zapewne w Pławnie.

Skan „książeczki harcerskiej” Jana Tapert

Z zawodu był subiektem (sprzedawcą). Jako ochotnik, razem z 21 innymi mieszkańcami Pławna brał udział w walkach w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Od 21 września 1917 roku należał do harcerstwa, do VIIIa R Okręgu ZHP.

Zginął zamordowany przez Wehrmacht 4 września 1939 roku w Pławnie, razem z 8 innymi mieszkańcami tej miejscowości. Zbrodni dokonano w parku w majątku Pławno. Po miesiącu przeprowadzono ekshumację i zwłoki pochowano na cmentarzu katolickim w Pławnie.

Wszelkie informacje na temat tej osoby – poszukiwane.

Skan „książeczki harcerskiej” Jana Tapert

Skan „książeczki harcerskiej” Jana Tapert

Skan „książeczki harcerskiej” Jana Tapert

320 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj