Pieśń pt. „Kolędnicy śpiewają” z czasopisma szkolnego z 1926 roku

W czasopiśmie Kółka Polonistycznego im. Wł. St. Reymonta uczniów Gimnazjum Humanistycznego Męskiego Stanisława Niemca w Radomsku pt. „Nasza Szkoła”, nr 2 z 1926 roku znajdują się na stronie 12 słowa pieśni pt. „Kolędnicy śpiewają”. Słowa te spisał S. Michalski z VI klasy.

Kolędnicy śpiewają

Z tamty strony gaika
Zielini się trowka,
Tam pastyrze pasą woły
Jedzą kase z gorka.

Janioł się dowiedzioł
Pastyrzom powiedzioł,
Że sie Chrystus Pon Narodził,
Zeby kuzdy wiedzioł.

Jak nom nic nie docie,
Chwały nie doznocie,
Miski, gorki potłucemy,
Co w kuminie mocie.

Pieśń napisana jest gwarą, ale myślę, że nie ma większego problemu ze zrozumieniem tego tekstu. Ciekawy artykuł na temat gwary radomszczańskiej ukazał się w tym samym numerze czasopisma. Pisałem na ten temat tutaj.

425 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj