Plan budowy domu mieszkalnego z 1930 roku

W archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku znajduje się ciekawy dokument dotyczący budowy domu mieszkalnego z 1930 roku. Dokument jest wizualnie i stylistycznie podobny do „Plan Fabryki Giętych Mebli „Labor przy ulicy Narutowicza 20 w Radomsku”, który opisałem przy okazji omawiania tejże firmy w osobnym artykule. Rzuca światło na to, jak wyglądały ówczesne dokumenty projektowo-budowlane z początku lat 30-tych XX w.

„Plan 1-piętrow. domu mieszkaln. Józefa Aksmana przy ul. Narutowicza L. 68 w Radomsku” bo tak jest dokładnie zatytułowany, został wydany 15 maja 1930 roku przez Magistrat Miasta Radomska Wydział Administracyjny pod numerem 4624 fot.1. Na stronie tytułowej dwie pieczęcie.

Fot. 1

Na stronie 2 planu fot.2 jest narysowany plan sytuacyjny, z którego widać, że dom ma być wybudowany na rogu ulic Narutowicza i Miłaczki. Poniżej plan sytuacyjny posadowienia projektowanego budynku A z zaznaczeniem sąsiadujących obiektów, takich jak istniejąca oficyna murowana B, istniejący budynek murowany C, istniejący budynek drewniany D, stodoła E i ustęp F. Zaznaczono też nazwiska właścicieli sąsiednich parceli T. Tomaszewski, M. Łyp, P. Chyboski. Obok widok frontowy i rzut parteru z wymiarami.

Fot. 2

Kolejne strony fot.3 pokazują przekrój A-B budynku, rzut piętra, piwnic, a obok widoki tylny i boczny.
Na samym dole po prawej stronie jest pieczątka projektanta o treści: ”Włodzimierz Szworm Inżynier architekt
Warszawa Marszałkowska 90 Telefon 436-35”

Fot. 3

Co można powiedzieć o tym projekcie… Zwraca uwagę, że wewnątrz domu zaplanowano tylko jedną wannę w pomieszczeniu na parterze. Ubikacji plan w środku nie przewidywał. Parter przygotowano w ten sposób, że z klatki schodowej, (która miała wejścia od frontu i z boku) wchodziło się do kuchni, a dopiero po jej minięciu można było przejść do dalszych pokoi. Pokoje były przechodnie, nie przewidziano korytarza.
Piętro zaś wydaje się być przygotowane jako dwa samodzielne mieszkania, jedno kuchnia i dwa pokoje, oraz drugie – pokój z kuchnią. Wskazują no to osobne wejścia z klatki schodowej i obecność dwóch kuchni. Na planie są poprawki po projektowe, zaznaczone kolorem czerwonym, które inaczej sytuują ściany działowe.
Proszę zwrócić uwagę, że to wszystko. Koniec. A teraz porównać to z jakimś współczesnym projektem budowlanym: mnogość map, rysunków, obliczeń, rzutów, załączników, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń itd. Itd.

Czy wg tego planu dom został wybudowany? Tak. Stoi po dziś dzień i ma się dobrze. Znajduje się w planowanym miejscu, na rogu ulic Narutowicza i Miłaczki pod obecnym numerem Narutowicza 58 (wg planu Narutowicza 68). Jego stan i wygląd z czerwca 2017 roku pokazują fotografie nr 4 i 5 (źródło Google Street View).

Fot. 4

Fot. 5

Niedawno dom przeszedł remont widoczny z zewnątrz, szczególnie na froncie od strony ulicy oraz na dachu – fot. 6 i 7 moje z listopada 2020 roku. Oczywiście obiekt na przestrzeni lat został trochę poprzerabiany i zmieniony, ma inne okna, ale ogólnie jest taki jak na starym planie z 1930 roku.

Fot. 6

Fot. 7

1780 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj