Pomnik poświęcony żołnierzom z 7 dywizji piechoty (na skraju cmentarza w Borzykowej)

Przy asfaltówce, na skraju cmentarza w Borzykowej znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom z 7 dywizji piechoty, którzy polegli tam 4 września 1939 roku. Pomnik ma formę obelisku z cegły, zwieńczonego metalowym krzyżem. Znajdują się tam dwie tablice. Na górnej jest hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA oraz orzeł z polskiego godła. Dolna tablica wypełniona jest następującymi napisami:

„Przysięgaliśmy tylko Tobie Polsko”
Nie zdradziliśmy, nie zaprzedaliśmy się
„Z Maryją za Polskę” poszliśmy do boju
– polegliśmy –
Honoru i wierności Bogu i Polsce
dochowaliśmy
Polegli tutaj 4. IX. 1939 r. o godz. 15
polscy żołnierze z 7 dywizji piechoty

Fundator ks. Mirosław Przybyłowicz

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek


993 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj