Podporucznik Wacław Krasnopolski

Urodził się on 22 maja 1909 roku w Zawalowie (obecnie jest to powiat zamojski), jako syn Antoniego i Aleksandry z Jurkiewiczów. W 1931 roku ukończył Państwową Średnią Szkołę Techniczno-Kolejową w Warszawie, a w 1932 roku Szkołę Podchorążych Rezerwy Saperów. W 1935 roku odbył ćwiczenia rezerwy w 2 baonie mostów kolejowych w garnizonie Legionowo. Później pracował w naszym mieście jako zawiadowca odcinka PKP Koluszki–Częstochowa.

Akt urodzenia Wacława Krasnopolskiego, źródło: Archiwum Państwowe w Zamościu

Na początku II wojny światowej został pojmany przez NKWD. Zamordowano go w obozie w Starobielsku w 1939 lub 1940 roku. Niektóre źródła podają, że zginął w Charkowie – w takim wypadku rok jego śmierci to 1940, gdyż wtedy wywożono jeńców ze Starobielska do Charkowa.

W Radomsku, na budynku dworca kolejowego znajduje się tablica poświęcona podporucznikowi Wacławowi Krasnopolskiemu oraz innym pracownikom kolei, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Więcej na temat tej tablicy znajduje się tutaj.

1351 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj