Sąd Pokoju w Gidlach

Będąc w Gidlach, zauważyłem, że na budynku znajdującym się na wprost tamtejszej bazyliki znajduje się nowa tabliczka z oznaczeniem historycznego miejsca.

Kwiecień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Na budynku przy placu Dominikańskim oznaczonym numerem 9 jest informacja, że znajdował się tam Sąd Pokoju. Sądy Pokoju były to sądy najniższej instancji, które orzekały w drobnych sprawach cywilnych, ewentualnie karnych. Sąd Pokoju w Gidlach znajdował się tam w latach 1860-1930. Jeszcze przed drugą wojną światową zlikwidowano w Polsce te instytucje.

Kwiecień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Kwiecień 2023 r., fot. Paweł Dudek

 


566 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj