Święto Chrztu Polski w Mechaniku

Data chrztu Polski nie jest dokładnie znana. Przyjęto umownie, że było to 14 kwietnia 966 roku, a więc 1057 lat temu!

Fot. RK

Z tej okazji w szkole, w której pracuję – Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku zorganizowaliśmy obchody tego ważnego wydarzenia. Razem z p. Anną Pichit (również uczy historii) przygotowaliśmy specjalną lekcję. W świetlicy szkolnej zebraliśmy uczniów klas pierwszych z III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Mechaniczno-Budowlanego. Po wysłuchaniu kilku słów wstępu oraz obejrzeniu prezentacji multimedialnej wybrani uczniowie przystąpili do rozwiązania quizu na temat chrztu i pierwszych lat funkcjonowania naszego państwa. Quiz przygotowany w aplikacji Google Forms składał się z 26 pytań jednokrotnego wyboru. Najlepsi okazali się uczniowie: Mateusz Grzywacz (24 pkt), Wiktor Stangreciak (24 pkt) oraz Patryk Hemerling (23 pkt). Uczniowie ci otrzymali ocenę celującą z historii, a pozostali uczestnicy ocenę bardzo dobrą. Taka niestandardowa lekcja historii z pewnością sprawiła, że wzrósł poziom wiedzy na temat początków państwa polskiego wśród uczniów Mechanika.

Fot. RK

Fot. RK

Fot. RK

Fot. Paweł Dudek

237 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj