Tablica na budynku przy ul. Fabianiego 24 w Radomsku

Na budynku przy ulicy Fabianiego 24 w Radomsku znajduje się tablica pamiątkowa.

tablica_fabianiego24

Treść tej tablicy jest następująca:

W TYM DOMU 23 KWIETNIA 1944 r.
OBRADOWAŁA KONSPIRACYJNA
POWIATOWA RADA NARODOWA
W RADOMSKU
W XV-tą ROCZNICĘ –
MIESZKAŃCY MIASTA RADOMSKA i POWIATU
RADOMSKO 23 IV 1959 r.

Rady narodowe (miejskie, powiatowe, wojewódzkie) były to terenowe organy władzy komunistycznej powstałe po 1 stycznia 1944 roku na ziemiach polskich. Podlegały one Krajowej Radzie Narodowej, złożonej głównie z działaczy komunistycznej partii PPR. Celem Krajowej Rady Narodowej było przejęcie władzy po zakończeniu wojny i stworzenie sojuszu z ZSRR.

Później, w okresie PRL-u, rady narodowe, funkcjonujące na szczeblu miast, powiatów i województw, były legalnymi organami władzy państwowej.

Dla tablicy z budynku na ul. Fabianiego 24 los był łaskawy, przetrwała ona do dzisiaj. Jednakże gdy Polska na przełomie lat 80. i 90. XX wieku stała się całkowicie niezależna i demokratyczna w pełnym tego słowa znaczeniu, niszczono tego typu pamiątki po komunistycznych czasach. I tak znajdujący się na placu 3-go Maja Pomnik Braterstwa Broni został całkowicie zniszczony, ale to już zupełnie inna historia.

tablica_fabianiego24_oddalenie

3566 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj