Tablica poświęcona Tadeuszowi Kościuszce na murze klasztoru Franciszkanów

Na murze klasztoru Franciszkanów znajduje się tablica poświęcona Tadeuszowi Kościuszce. Kościuszko był wodzem naczelnym tzw. insurekcji kościuszkowskiej – zbrojnego wystąpienia przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na tablicy znajduje się podobizna Kościuszki. Nie mnie oceniać, czy udana to próba przedstawienia jego wizerunku, ale pewne przymioty są podobne do tego, co można zobaczyć np. na portretach przedstawiających tego wybitnego generała. Nieco poniżej znajduje się następująca inskrypcja. Treść zachowałem oryginalną. Warto zwrócić uwagę, że część tej treści pochodzi z roku 1917, a część z 1946.

TADEUSZOWI
KOŚCIUSZCE
NACZELNIKOWI NARODU
W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU
17-GO PAŹDZIERNIKA 1917. R.

RODACY

P.W.
TABLICE TĄ PO ZNISZCZENIU PRZEZ
WROGA W 1942. ODBUDOWUJĄ 17 X 1946 r. RADOMSZCZANIE.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Oprócz tablicy poświęconej Kościuszce, na murze klasztoru, na prawo od  wejścia znajdują się jeszcze trzy inne tablice – poświęcona Janowi Kilińskiemu, żołnierzom KWP oraz ofiarom drugiej wojny światowej.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

572 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj