Tablica poświęcona żołnierzom KWP na murze klasztoru Franciszkanów w Radomsku

Na zewnętrznym murze klasztoru Franciszkanów w Radomsku znajduje się tablica poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Znaleźć ją dość łatwo. Jest umiejscowiona na prawo od bramy głównej.

tablica_kwp_na_murze_klasztoru_franciszkanow_radomsko_1Wrzesień 2018 r., fot. Paweł Dudek

Poniżej przytaczam treść tej tablicy.

W HOŁDZIE
ŻOŁNIERZOM
KONSPIRACYJNEGO
WOJSKA POLSKIEGO
KTÓRZY PODJĘLI WALKĘ
Z KOMUNISTYCZNYM ZNIEWOLENIEM
W OBRONIE SUWERENNOŚCI OJCZYZNY
ARESZTOWANI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY
URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
24 GRUDNIA 1946
SKAZANI NA KARĘ ŚMIERCI
PRZEZ WOJSKOWY SĄD REJONOWY W ŁODZI
ZOSTALI ZAMORDOWANI
19 LUTEGO 1947

KTP. STANISŁAW SOJCZYŃSKI „WARSZYC”
ORGANIZATOR I PIERWSZY DOWÓDCA KWP
POR. KSAWERY BŁASIAK „ALBERT”
POR. HENRYK GLAPIŃSKI „KLINGA”
SIERŻ. PCHOR. STANISŁAW ŻELANOWSKI „NAŁĘCZ”
SIERŻ. ALBIN CIESIELSKI „MONTWIŁŁ”
SIERŻ. MARIAN KNOP „WŁASOW”
POTAJEMNIE POCHOWANI
W NIEZNANYM MIEJSCU

W 60 ROCZNICĘ ICH MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI
ŻOŁNIERZE KWP I SPOŁECZEŃSTWO RADOMSKA

tablica_kwp_na_murze_klasztoru_franciszkanow_radomsko_2Wrzesień 2018 r., fot. Paweł Dudek

tablica_kwp_na_murze_klasztoru_franciszkanow_radomsko_3Wrzesień 2018 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2021 r., fot. Paweł Dudek

W ostatnich liniach jest wspomniane, że pamiątka ta została umieszczona na murze klasztoru w 60 rocznicę śmierci wspomnianych żołnierzy KWP. Wychodzi na to, że był to rok 2007. Okazuje się jednak, że wcześniej istniała także tablica poświęcona również żołnierzom KWP, ale miała nieco inną treść. Znalazłem na ten temat następującą relację. W niedzielę 30 sierpnia 1992 roku, z okazji 50-lecia powstania Armii Krajowej i Szarych Szeregów odbyła się w klasztorze uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej sztab Konspiracyjnego Wojska Polskiego, ufundowanej przez Zarząd Główny KWP. Poświęcony został także sztandar Szarych Szeregów – Roju „Metal”. Uroczystego poświęcenia dokonał główny celebrant ks. kapelan ds. kombatantów na kraj biskup Zbigniew Kraszewski, przy udziale kapelanów pułku Armii Krajowej, działających na terenie Okręgu Radomsko-Kieleckiego. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele Zarządu Głównego Szarych Szeregów z naczelnikiem dh. Stanisławem Broniszewskim ps. „Orsza” oraz żołnierzami AK i dowódcą I kompanii 27 pułku piechoty podpułkownikiem Karolem Kutnickim ps. „Kruk. Był też minister Urzędu ds. Kombatantów Zbigniew Zieliński oraz major Józef Kotecki. Poniżej znajduje się czarno-białe zdjęcie pierwszej tablicy. Jak widać, różni się ona szczegółami od tej współczesnej. Na obydwu tablicach wymienione są te same osoby w liczbie sześciu. Z zasłyszanych informacji dowiedziałem się, że pierwsza tablica została usunięta w związku z jakimiś protestami, stąd w roku 2007 umieszczono tam nową.

Uroczystość odsłonięcia tablicy, 30 sierpnia 1992 r. Dawni żołnierze Warszyca w otoczeniu swych rodzin. Zdjęcie pochodzi z książki Antoniego Wojnarowskiego pt. „Żołnierze Warszyca”, s. 141

Na murze klasztoru Franciszkanów od strony ul. Narutowicza znajdują się jeszcze trzy inne tablice pamiątkowe – poświęcone ofiarom drugiej wojny światowej, Tadeuszowi Kościuszce oraz Janowi Kilińskiemu.

1535 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj