Tablica poświęcona ofiarom drugiej wojny światowej (na murze klasztoru Franciszkanów)

Na murze klasztoru Franciszkanów znajduje się tablica poświęcona ofiarom drugiej wojny światowej.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Tablica ta w zasadzie składa się z kilku części, w tym dwie z nich posiadają napisy. Górna część konstrukcji mówi, że tablica poświęcona jest ofiarom hitleryzmu, ale na niżej przymocowanej, większej tablicy są wspomnianej także ofiary zbrodni radzieckich. Wszystkie upamiętnione osoby były nauczycielami z Radomska bądź powiatu.  Co ciekawe, tablica z nazwiskami nauczycieli z terenów dawnego powiatu radomszczańskiego, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej znajduje się także na Domu Nauczyciela. Lista nazwisk nie jest tożsama, chociaż większość się powtarza. Poniżej przytaczam treść tablicy z muru klasztoru.

OFIAROM HITLERYZMU
POWIATU I MIASTA
RADOMSKA POMORDOWANYM
W WIĘZIENIACH I OBOZACH
KONCENTRACYJNYCH.
B. WIĘŹNIOWIE POLIT.
15.9.1946.

Ś. P.

DLA UCZCZENIA PAMIĘCI NAUCZYCIELI ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ
KTÓRZY ZGINĘLI W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 – 1945

POMORDOWANI PRZEZ ZBRODNIARZY RADZIECKICH W KATYNIU, TWER-MIEDNOJE I CHARKOWIE

ADAMOWSKI JÓZEF
FIJAŁKOWSKI STANISŁAW
GOSŁAWSKI JAN
KĘDZIOR ADAM
OZGA STANISŁAW

SKIBIŃSKI ZYGMUNT
WIĘCKOWSKI JAN
WIELOCH ADOLF
WIĘCŁAWEK KAZIMIERZ
WIESZENIEWSKI CZESŁAW

WOJCIECHOWSKI FRANCISZEK
ZAGÓROWICZ STEFAN
ZATOŃSKI STANISŁAW
ZENNERMAN JÓZEF

POMORDOWANI PRZEZ ZBRODNIARZY HITLEROWSKICH W WIĘZIENIACH I OBOZACH KONCENTRACYJNYCH

BŁADA WACŁAW
BINDER LUCJAN
GRABARCZYK HENRYK
HILLE HELENA
HILLE TADEUSZ
JABŁOŃSKI WŁADYSŁAW
JEZIERSKI IGNACY
KASPRZYK MARIAN
KOŹMIN ARKADIUSZ
KULIKIEWICZ FRANCISZEK

KWAŚNIEWSKI TADEUSZ
MRUKLIK PIOTR
PASIKOWSKI JAN
SAWICKI STANISŁAW
SOŁTYS MARIAN
SOWIŃSKI ALBIN
SOWIŃSKI FABIAN
STANIK WINCENTY
STUDZIŃSKI WITALIS
SURMACKI JULIUSZ

SZATKOWSKI JAN
SZCZEPANIAK STANISŁAW
SZYMAŃSKI STEFAN
TKACZYŃSKI WŁADYSŁAW
TOSTA JÓZEF
TURSKI EDWARD
WIOSNA SZYMON
WOLIŃSKI TADEUSZ
MUSIAŁ PIOTR

NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU

TABLICĘ TĘ UFUNDOWALI W ROKU 1995 NAUCZYCIELE, SPOŁECZEŃSTWO I RODZINY POMORDOWANYCH

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na murze klasztoru Franciszkanów, na prawo od wejścia znajdują się jeszcze trzy inne tablice – poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, Janowi Kilińskiemu oraz żołnierzom KWP.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

865 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj